Aldersopsparing

En Aldersopsparing er det rigtige for dig, hvis du gerne vil have mulighed for en engangsudbetaling til fx en ny bolig, en stor rejse eller en bil, når du går på pension. Med en alderspension kan du forsøde pensionstilværelsen lidt ekstra og forkæle dig selv og dine nærmeste.

 

Hvad er en aldersopsparing?

En aldersopsparing er en privat pensionsordning, som du kan få udbetalt på én gang den dag, du går på pension. Aldersopsparingen giver dig mulighed for en fleksibel udbetaling, som bidrager til et større økonomisk råderum, når du har behov for at kunne finansiere større køb.

Med en Aldersopsparing får du:

  • Mulighed for at få udbetalt alle pengene på én gang - i modsætning til andre pensionsordninger
  • Mulighed for at bruge pengene til fx ny bil, ny bolig eller en rejse - kun fantasien sætter grænser

 

Hvad med skat og fradrag?

Aldersopsparingen adskiller sig ved øvrige pensionsopsparinger ved, at du ikke kan trække dine indbetalinger fra i skat. Til gengæld slipper du også for at betale skat, den dag din alderspension skal udbetales. Det beløb, du sparer op i tiden indtil din pension, er derfor det beløb, du kan regne med at få udbetalt. Hvis du vælger at lade din aldersopsparing investere, vil du blive beskattet med en procentsats af afkastet.

 

Sådan udbetales din aldersopsparing

Du kan få din aldersopsparing udbetalt, når du ønsker det, efter du er gået på pension. Udover at du ikke skal betale skat ved udbetaling, så bliver du heller ikke trukket i dine offentlige udbetalinger, hvis du er modtager af sådanne. En aldersopsparing skal dermed ses som navnet antyder: en opsparing, som du kan nyde godt af den dag, du får bruge for det. Du kan få din aldersopsparing udbetalt på én gang, eller du kan vælge at dele den op i mindre summer efter behov.

Ophævelse før tid

Ønsker du at ophæve din aldersopsparing og få formuen udbetalt, inden du når udbetalingsalderen, så er dette en mulighed. Vær opmærksom på, at der skal betales en afgift på 20% af det indestående beløb.

 

Hvor meget kan du indbetale?

Der er visse beløbsgrænser for, hvor stor en indbetaling du kan lave til din aldersopsparing årligt. Indtil fem år før du når folkepensionsalderen, kan du indbetale op til 5.400 årligt (2021 tal). Når du kommer tættere på pensionen og indtil 20 år efter, du har nået pensionsalderen, kan du hæve den årlige indbetaling til et maksimum beløb på 52.400 (2021 tal). Overskrides indbetalingsgrænsen bliver der pålagt en procentafgift på det overskredne beløb.

Aldersopsparing har afløst den velkendte kapitalpension

Du kan ikke længere indbetale på din Kapitalpension. I stedet har du mulighed for at ændre din Kapitalpension til en Aldersopsparing. I forbindelse med ændringen, betales afgiften på 40%, som du ellers skulle have betalt på pensionstidspunktet.

Kontotype Pensionsordning – Aldersopsparing
Oprettelse Privat ordning, hvor du kan oprette ordningen, frem til 20 år efter du har nået din pensionsudbetalingsalder.
Indbetaling Maks. 5.400 kr. (2021). Dog må du indbetale 52.400 kr. (2021) årligt fra fem år før din folkepensionsalder, såfremt du ikke har startet udbetaling af en fradragsberettiget pension efter 1. april 2018. Aldersopsparing kan indgå i en aftale om automatisk overførsel af indbetalinger til Ratepension eller Livslang Pension, når grænsen er nået.
Fradragsret Indbetalinger til en Aldersopsparinger kan ikke trækkes fra i skat.
Udbetaling På én gang eller over en årrække. I begge tilfælde, er udbetalingen skattefri og modregner ikke i folkepensionen. Du kan tidligst få udbetalt din Aldersopsparing fem år før din folkepensionsalder, eller tre år før din folkepensionsalder, hvis pensionen er oprettet efter 1. januar 2018. Den skal senest være udbetalt 20 år efter tidligste pensionsudbetalingsalder. Pensioner der er oprettet før 1. maj 2007 kan dog altid udbetales fra 60 år. Hæver du din Alderspension før tidligste udbetaling, skal du betale en afgift på 20%.
Rente og afkast

Hvis du har valgt, at din Aldersopsparing skal investeres, optjener du hvert år et afkast fra investeringen af din ordning. Afkastet kan være både positivt og negativt.
Læs mere om dine muligheder for investering

Bliver din opsparing ikke investeret, modtager du en årlig rente.