Renteprognose

Her kan du læse om renteudviklingen og Nykredits forventninger hertil i de næste 12 måneder.

Informationerne udarbejdes løbende af Nykredit Markets. De angivne renter er ikke nødvendigvis tilsvarende faktiske låne- og tilbudsrenter, blandt andet som følge af tid til næste rentetilpasning, kursfradrag og fastkursaftale. 

  Aktuelt 01-07-24 01-10-24 01-01-25 01-04-25
Cita3 3,66% 3,25% 2,75% 2,50% 2,10%
F-kort

3,53%

3,10% 2,60% 2,35% 2,00%
F1

3,41%

2,85% 2,60% 2,30% 2,00%
F3

3,05%

2,91% 2,69% 2,56% 2,49%
F5 2,93% 2,90%

2,74%

2,64% 2,64%
Fast 20 år 4% 4,20% 4,15% 4,08% 4,04% 4,06%
Fast 30 år 4% 4,25% 4,21% 4,14% 4,11% 4,14%

Renteprognosen er beregnet den 3. april 2024

De angivne renter for F-kort og rentetilpasningsobligationerne er uden tillæg og kursfradrag. Tillægget på F-kort fastsættes på auktionen og gælder indtil refinansiering. Det aktuelle tillæg er 0,45%. Kursfradraget på F1 er 0,3 og på F3 og F5 er det 0,2. Renterne er er regnet på baggrund af generiske obligationer med et helt antal år til udløb fra prognosetidspunktet. F3-renten afspejler således altid en 3-årig rente, mens F5-renten en 5-årig rente. F1 kan ikke fås som et nyt lån, men i forbindelse med et profilskifte fra F3- eller F5- lån. De angivne renter er indikative og afspejler ikke faktiske lånerenter.

Se Nykredits aktuelle anbefalinger

Informationen på denne side er udarbejdet af Nykredit Bank som baggrundsorientering for dig. Informationen er udelukkende baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. Nykredit Bank påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationen. Informationen er ikke en opfordring til at handle værdipapirer og Nykredit Bank har intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af informationen. Nykredit Bank og andre selskaber i Nykredit koncernen handler med og har positioner i en række værdipapirer og kan således have positioner i værdipapirer, der er omtalt på denne side.

Nyttige links