Aktiesparekonto

Sådan kommer du i gang med aktiesparekontoen

En aktiesparekonto giver dig mulighed for at investere i aktier og en lang række aktiefonde til en lavere beskatning end ved normal investering i aktier og aktiefonde. Det er let at oprette, og banken ordner alt det praktiske vedrørende skat.

Kom i gang med din aktiesparekonto

Fakta om aktiesparekontoen

Undgå at din aktiesparekonto bliver udhulet

Spørgsmål og svar om aktiesparekontoen

Fordele ved en aktiesparekonto

Hvad er fordelen ved en aktiesparekonto?

Den store fordel er, at afkastet på en aktiesparekonto kun beskattes med 17 pct. – mod henholdsvis 27 og 42 pct. ved normal investering i aktier. Og så vil de fleste nok også synes, at det er en stor fordel, at banken ordner alt, der drejer sig om skat.

Hvorfor er det en fordel at have en aktiesparekonto, når jeg er på SU?

Aktiesparekontoen er en fordel for studerende, fordi afkastet ikke tæller med som en del af den indtjening, du maksimalt må tjene ved siden af din SU. Dit årsfribeløb vil derfor være upåvirket, selv om du får en gevinst på din aktiesparekonto.

Hvorfor er det en fordel at have en aktiesparekonto som pensionist?

Aktiesparekontoen giver dig en ekstra fordel som pensionist, da dit afkast ikke bliver modregnet i pensionstillægget. Modtager du sociale ydelser, der er formueafhængige som fx ældrecheck eller helbredstillæg, vil de dog stadig blive påvirket.

Kom godt i gang med en aktiesparekonto

Jeg har ikke prøvet at investere før. Hvordan kommer jeg i gang?

Med Nykredits InvesteringsGuide kan du – ved at besvare en række spørgsmål om dine ønsker, behov og erfaring med at investere - få et hurtigt overblik over, hvordan du kan vælge at fordele dine investeringer på forskellige typer af værdipapirer. To ting, du skal gøre op med dig selv er, hvor meget risiko du har lyst til at tage, og hvornår du regner med at skulle bruge pengene igen. Investeringsguiden kan ikke stå alene, og vi anbefaler derfor altid, at du tager en snak med din rådgiver, før du går i gang med at investere.

Hvordan fungerer en aktiesparekonto?

Helt konkret består din aktiesparekonto af en indlånskonto og et værdipapirdepot. Du kan indsætte op til 135.900 kr. på kontoen i 2024, som du derefter kan investere i aktier og aktiefonde, der bliver beskattet som aktieindkomst. Du behøver ikke, at investere alle de penge, der står på kontoen, og du kan til enhver tid sælge de aktier, du har i dit depot. Hvert år sørger banken for, at du betaler skat af dit afkast ifølge reglerne.

Hvordan får jeg oprettet en aktiesparekonto?

Du skal blot kontakte din rådgiver, så sørger han/hun for, at du får oprettet en aktiesparekonto og et depot. På depotet kan du selv handle via netbanken, eller give en ordre til din rådgiver, der så udfører handlen for dig. Du kan også udfylde vores kontaktformular, hvis du ønsker at høre mere om at få en aktiesparekonto.

Koster det noget at få oprettet en aktiesparekonto?

Det er gratis at oprette en Aktiesparekonto.

På det tilhørende depot kan der komme nogle små udgifter afhængig af, hvilke aktier du vælger at investere i. Fx vil det være lidt dyrere at have en udenlandsk aktie liggende i depotet, modsat en dansk aktie.

Se priser på investering

Du kan også kontakte din rådigver i netbanken for at høre mere om udgifter ifm. aktiesparekontoen. Er du endnu ikke kunde, kan du skrive til os her.

Hvilke omkostninger er der, når jeg investerer?

Når du handler med aktier og aktiebaserede investeringsbeviser på Aktiesparekontoen betaler du almindelig kurtage og depotgebyrer. Handler du værdipapirer i udenlandsk valuta, betaler du en marginal til Nykredit for valutaveksling. 

Se priser på investering

 

Hvordan investerer jeg gennem min aktiesparekonto?

Inden du går i gang med at investere, vil vi anbefale, at du tager den digitale investeringsguide. Det kan hjælpe dig med at vurdere, hvor stor del af din samlede formue, det er fornuftigt at investere i aktier lige nu, og om det evt. vil være fornuftigt at supplere med nogle obligationer på en almindelig investeringskonto. Hvis du selv ønsker at investere, kan du finde inspiration i denne guide, og ellers er du velkommen til at tage fat i din rådgiver, der kan hjælpe dig med at investere. Du skal dog være opmærksom på, at det er billigere at investere selv.

Hvad kan jeg investere i via min aktiesparekonto?

Du kan investere i aktier og aktiefonde, der beskattes som aktieindkomst. Du kan typisk se, om fonden beskattes som aktieindkomst på fondens hjemmeside.

Læs, fire råd til at investere i aktier her.

Hvis fonden, du ønsker at investere i, ikke lever op til kravene, vil købet blive afvist i netbanken.

 

Kan I hjælpe mig med at investere via aktiesparekontoen?

Hvis du ikke selv ønsker at investere via Mit Nykredit, så er du velkommen til at tage fat i din rådgiver. Så kommer vi på baggrund af en snak med en anbefaling om, hvad der kunne være den rette investering for dig, og så hjælper vi også med at udføre ordren.

Hvor mange penge kan jeg indsætte på min aktiesparekonto?

Du kan i 2024 indsætte op til 135.900 kr., hvis du ikke allerede har indbetalt penge på din aktiesparekonto. Du behøver ikke at investere alle pengene med det samme, og du kan til hver en tid sælge dine aktier og få pengene ud. Vær opmærksom på, at du hvert år betaler 17 pct. skat af den eventuelle værdistigning, dine investeringer har oplevet, og at du gerne må fylde din konto op med det beløb, du har betalt i skat, så du undgår, at din investering bliver udhulet.

Spørgsmål vedr. SKAT og aktiesparekontoen

Hvordan foregår den årlige skattebetaling?

Det sørger banken automatisk for at håndtere. Du skal blot sikre, at der er penge på kontoen til at betale skatten i februar måned.

Aktiesparekontoen benytter sig af lagerbeskatning. Hvad betyder det?

Lagerbeskatning betyder, at du hvert år betaler 17 pct. i skat af det beløb, som dine investeringer er steget med. Det betyder altså, at hvis dine aktier fx er steget med 10.000 kr., så skal du betale 1.700 kr. (17 pct.)  i skat uanset, om du har solgt dine aktier eller ej. Omvendt får du på samme vis fradrag, hvis værdien på dine investeringer falder. Fradraget gemmes og modregnes i fremtidige gevinster, så længe du har din aktiesparekonto. Fordelen ved lagerbeskatning er, at du betaler din skat løbende, og dermed ikke får en stor regning på én gang, når du engang skal sælge dine investeringer. Lagerbeskatning kan dog blive en ulempe, hvis du vælger at sælge ud af dine investeringer for at betale din skat, for så mister du langsomt noget af renters rente-effekten. Derfor kan det være en fordel at indbetale årets skat på aktiesparekontoen.

Hvad sker der, hvis jeg lukker min aktiesparekonto, mens jeg har et tabsfradrag til gode?

Aktiesparekontoen benytter sig af lagerbeskatning, der kort sagt betyder, at du hvert år betaler 17 pct. i skat af det beløb, som dine investeringer er steget med – uanset om du har solgt dine aktier eller ej.

Hvis værdien af dine investeringer falder, har du altså mulighed for at gemme fradraget, så du kan bruge det til at modregne i eventuelle fremtidige gevinster på din aktiesparekonto. Vær dog opmærksom på, at
Aktiesparekontoen er et lukket kredsløb, så du kan kun bruge fremførte fradrag på Aktiesparekontoen. Hvis du lukker din konto, mens du har et fremført fradrag, så falder fradraget bort.

Andet

Hvad er risikoen ved at investere?

Der er altid en risiko ved at investere i aktier og obligationer. Invester derfor aldrig penge, som du ikke har eller planlægger at bruge i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer det nye loft, hvis jeg allerede er i gang med at investere via aktiesparekontoen?

Hvor meget du må indsætte hvert enkelt år afhænger dels af, hvad der maksimalt må indsættes (ændres hvert år, i 2024 er det 135.900 kr.) samt hvor stor værdien af din aktiesparekonto var 31. december sidste år.

Er der nogle tilfælde, hvor det ikke kan betale sig at oprette en aktiesparekonto?

Børn og unge har normalt andre opsparingsmuligheder, der kan være mere fordelagtige. Eksempelvis beskattes afkastet på en børneopsparing slet ikke i hele bindingsperioden. Det gør den til den mest attraktive opsparingskonto. Hvis børns øvrige opsparing ønskes investeret, bør den investeres i lagerbeskattede værdipapirer, der giver kapitalindkomst. Da børn ofte har et ubenyttet frikort, indtil de begynder at få indtægter fra fritidsjob, vil afkastet – helt eller delvist – også kunne være skattefrit.

Hvordan investerer man bedst i aktier?

Det findes der ikke ét svar på, men det er essentielt, at du spreder dine penge på flere forskellige aktier, så din investering ikke afhænger af, om et enkelt selskab klarer sig godt. En god måde at sprede dine investeringer på kan være ved at investere gennem en investeringsfond, der investerer i et bredt udsnit af aktier. En anden mulighed er at investere i de såkaldte indeksfonde, der følger bestemte aktiemarkeder. Du kan også læse fire råd til at investere i aktier.

Kan jeg investere mine pensionsmidler via aktiesparekontoen?

Nej, du kan udelukkende investere din almindelige opsparing via aktiesparekontoen.

Må jeg have mere end én aktiesparekonto?

Du må kun have én aktiesparekonto.

Hvis du er kommet til at oprette to ved en fejl, skal du være opmærksom på, at det er den konto, du oprettede først, der tæller. Det betyder også, at det er der, du vil nyde godt at skattefordelene, så vær obs på det, når du begynder at investere.