Livslang Pension

Ønsker du økonomisk tryghed i form af en pensionsudbetaling hver måned, uanset hvor gammel du bliver? Så er Livslang Pension det rette valg.

Du skal opfylde få kriterier

Du kan oprette en Livslang Pension, hvis du er kunde i Nykredit og er fyldt 18 år, men endnu ikke er fyldt 75 år.

Indbetaling

Indbetaler du via arbejdsgiverordning er der ingen grænse, men beløbet skal kunne indeholdes i lønnen.

Indbetaler du via privat ordning er der ingen grænse, men vær opmærksom på særlige fradragsregler for indbetalinger, der i alt overstiger 56.100 kr. (2023).

Selvstændig erhvervsdrivende

Er du selvstændig erhvervsdrivende (ikke aktie- eller anpartsselskab), kan du indbetale op til 30% af dit overskud på Livslang Pension med fuldt fradrag i året, også selvom 30% af overskuddet overstiger 56.100 kr.

Skatteforhold

Indbetalinger til arbejdsgiverordning kan trækkes fra i skat. Indbetalingen bliver trukket fra lønnen, inden skatten bliver beregnet. Indbetalinger til privat ordning kan trækkes fra i skat, men fradrag for indbetalinger over 56.100 kr. (2023) skal som udgangspunkt fordeles over 10 år. Du kan dog altid trække op til 56.100 kr. fra (opfyldningsfradrag).

Udbetaling

Du får en løbende udbetaling så længe du lever. Dine nærmeste kan overtage din udbetaling i en aftalt periode, hvis du dør inden den aftalte periode udløber. Hvis du hæver din Livslang Pension før tidligste udbetaling, skal du betale en afgift på 60%.

Din Livslang Pension vil blive investeret via enten PensionsInvest eller Privat Portefølje, som begge giver dig professionel pleje af din pensionsopsparing. Investeringen af din pensionsordning tilpasser vi til din investeringsprofil og alder.

PensionsInvest er et fleksibelt pensionsprodukt fra Nykredit, som giver dig professionel pleje af din pensionsopsparing. Investeringen af din pensionsordning tilpasser vi til din investeringsprofil og alder.

Læs mere om PensionsInvest - Livslang Pension

 Privat Portefølje er en individuel aftale om pleje af din formue.

Læs mere om Privat Portefølje