Gebyrer for Nykredit Livslang Pension

Nedenfor kan du læse om de forskellige gebyrer for Nykredit Livslang Pension.

Inden for et kalenderår betaler du et indbetalingsgebyr på 2% af de første 100.000 kr., 1% af de næste 400.000 kr. og 0% af resten.

Desuden betaler du et fast årligt gebyr på 612 kr. pr. ordning. Der opkræves ikke kurtage.

For tilbagekøb/overførsel til andet selskab betaler du et gebyr på 1.885 kr.

Udover de nævnte omkostninger, afholdes der også omkostninger i de investeringsforeninger, som din pension investeres i.

Metodebeskrivelse

Gebyrer for Livslang Pension i Nykredit Pensionsinvest

Årligt plejegebyr Priser  
  Tidshorisont over 5 år Tidshorisont under 5 år
Af de første 0-500.000 kr. 0,24% 0,12%
Af beløb over 500.000 kr. 0,16% 0,08%

 

Gebyrer for Livslang Pension i Privat Portefølje

Årligt plejegebyr   Priser
Af de første 0-1 mio. kr.   0,60%
Af beløb fra 1-5 mio. kr.   0,32%
Af beløb over 5 mio. kr.   0,08%

Her kan du se de gældende gebyrer for Livslang Pension, samt fordelingen mellem Nykredit og AP Pension.

Gebyrer for Livslang Pension