Gebyrer for Nykredit Livslang Pension

Mand på computer med briller

Nedenfor kan du læse om de forskellige gebyrer for Nykredit Livslang Pension.

Inden for et kalenderår betaler du et indbetalingsgebyr på 2% af de første 100.000 kr., 1% af de næste 400.000 kr. og 0% af resten.

Desuden betaler du et fast årligt gebyr på 612 kr. pr. ordning. Der opkræves ikke kurtage.

For tilbagekøb/overførsel til andet selskab betaler du et gebyr på 2.170 kr.

Udover de nævnte omkostninger, afholdes der også omkostninger i de investeringsforeninger, som din pension investeres i.

Metodebeskrivelse

Gebyrer for Livslang Pension i Nykredit Pensionsinvest

Årligt plejegebyr Priser  
  Tidshorisont over 5 år Tidshorisont under 5 år
Af de første 0-500.000 kr. 0,24% 0,12%
Af beløb over 500.000 kr. 0,16% 0,08%

 

Gebyrer for Livslang Pension i Privat Portefølje

Årligt plejegebyr   Priser
Af de første 0-1 mio. kr.   0,60%
Af beløb fra 1-5 mio. kr.   0,32%
Af beløb over 5 mio. kr.   0,08%

Her kan du se de gældende gebyrer for Livslang Pension, samt fordelingen mellem Nykredit og AP Pension.

Gebyrer for Livslang Pension