*c-questionc question887625C2-7BF1-4000-B4A3-B26DC9267EA1@3x2F9E87B5-5CC3-4957-855A-0368FBC07B2C@1xGroup 13-Group 13-Group 13+Group 13+c-questionflag-enStroke 1Stroke 1
Artikel Privatøkonomi | 3 min

5 gode råd til at komme i gang med at investere bæredygtigt

Hvad skal du overveje, når du gerne vil i gang med at investere? Og hvad skal du kigge efter, hvis du gerne vil sikre, at de virksomheder, du investerer i, rent faktisk er bæredygtige? Det giver Nykredits formueekspert, Jeanette Kølbek, 5 gode råd til.

Nykredit

1) Invester kun penge, du kan undvære i minimum tre år

”Aktiemarkeder kan dykke fra den ene dag til den anden, og det er derfor afgørende, at du ikke bliver nødsaget til at sælge på et dårligt tidspunkt, fordi du står og skal bruge pengene. Tommelfingerreglen er, at du kun skal investere penge, som du ikke skal bruge inden for de næste tre til fem år. Med den tidshorisont vil du være rustet til at komme igennem udsving på markedet – og du vil forventeligt også have tjent på dine investeringer”.

2) Spred dine investeringer

”Det er vigtigt, at man spreder sine investeringer på flere virksomheder, så ens penge ikke afhænger af nogle få virksomheder. Det gælder også - og måske især - når man investerer bæredygtigt. For hvis du eksempelvis kun investerer i selskaber, der opererer inden for elbilindustrien, så vil dine investeringer være meget udsatte, hvis der pludselig viser sig at være sikkerhedsproblemer med teknologien, eller der rent politisk begynde at blæse vinde, der ikke går i elbilernes retning.

Blandt professionelle investorer er det en tommelfingerregel, at man skal investere i minimum 20-25 virksomheder for at opnå tilstrækkelig risikospredning. Derfor er der mange, der vælger at kombinere enkeltaktier med investeringsforeninger, hvor det er et professionelt team, der håndplukker og styrer aktievalget, eller en indeksfond, hvor man køber et bredt udsnit af et bestemt marked.”

Blandt professionelle investorer er det en tommelfingerregel, at man skal investere i minimum 20-25 virksomheder for at opnå tilstrækkelig risikospredning.
Jeanette Kølbek, formueekspert i Nykredit.

3. Overvej hvad der er bæredygtigt for dig

”Du kan investere bæredygtigt på mange forskellige måder. Én metode er det, vi kalder eksklusion. Her fravælger man de virksomheder, der ikke er bæredygtige i dag som eksempelvis olievirksomheder, eller virksomheder, der opererer inden for brancher, som man ikke kan stå inde for – det kunne for nogle være eksempelvis tobak- og våbenindustrien.

En anden tilgang er at støtte op om virksomheder, der måske ikke er bæredygtige i dag, men som har en plan om at blive det, og som vil kunne gøre en reel forskel, når de kommer i mål – fx en olievirksomhed med en troværdig plan for at omstille sin forretning bæredygtigt.  

Endeligt foretrækker nogle at bakke op om de virksomheder, der allerede i dag ligger absolut i front, når det kommer til bæredygtighed, og som med selve deres produkt bidrager til den bæredygtige omstilling – det kunne eksempelvis være vindmølleproducenterne.”

4) Kig efter bæredygtighedsmærkningerne

”Hvis du overvejer at investere i en investeringsforening eller en passiv indeksfond, er fx Svanemærket din garant for, at du investerer bæredygtigt. Svanemærket lægger i sin vurdering af investeringsprodukter vægt på, at der bliver investeret i selskaber, som er gode på klima og miljø, eller som arbejder målrettet for at blive det. Du kan finde en liste over alle de svanemærkede investeringsfonde i Danmark her: 

Investeringsfonde (ecolabel.dk).

Nykredit Invest har Nordens største udvalg af Svanemærkede investeringsfonde, hvor dine investeringer kan gøre en forskel.

Du kan også læne dig op af EU’s bæredygtighedskategorisering.  Alle investeringsforeninger i EU skal nemlig inddeles i en af tre kategorier, så det er muligt for os forbrugere at vurdere og sammenligne de forskellige investeringsløsninger. En investeringsforening er altid kategoriseret som enten et såkaldt artikel 6-produkt, et artikel 8-produkt eller et artikel 9-produkt”.

Hvis du overvejer at investere i en investeringsforening eller en passiv indeksfond, er fx Svanemærket din garant for, at du investerer bæredygtigt.
Jeanette Kølbek, formueekspert i Nykredit.

5) Kig efter virksomheder, der rapporterer om samfundsansvar

”Hvis du hellere vil ud og håndplukke enkeltaktier, så kræver det lidt mere hjemmearbejde at finde frem til, hvor bæredygtige de enkelte virksomheder er. Et godt råd er at undersøge hvor meget virksomhederne rent faktisk rapporterer om deres arbejde med bæredygtighed – så får du en god indikation af, hvilken virksomhed du har med at gøre.

Der er grundlæggende tre hovedområder, du kan kigge efter, når du skal vurdere bæredygtigheden i en virksomhed – de såkaldte ESG-faktorer, der dækker over miljø (E), sociale forhold (S) og ledelsesforhold (G). E’et er helt klart den faktor, som de fleste forbinder med bæredygtighed, og her kan du eksempelvis kigge efter virksomhedens nuværende CO2-udledning og deres mål for fremtiden.

I stedet for at se på, hvor meget CO2 en virksomhed udleder ved at producere en given vare, bør man dog snarere se på, hvor meget CO2 det givne produkt udleder i hele sin levetid. Hvis du kigger på en virksomhed som Rockwool, så kræver det på den ene side meget energi at producere rockwool. På den anden side er isolering afgørende for at vi kan holde vores varmeforbrug nede. Set med de øjne er Rockwool en enormt klimavenlig virksomhed, og derfor er det vigtigt, at man ikke udelukkende kigger på CO2-udledning , men at det indgår som ét af flere parametre.”

Model.Name photo

Jeanette Kølbek

Wealth Expert: Provides insight into personal finance as well as current consumer trends in savings, pension and investment. Helps Danes navigate safely through the landscape of personal finance and optimise their wealth planning to obtain lifetime financial security.

Relaterede Artikler

Artikel Privatøkonomi
11. June, 2024

Endelig faldt renten

Har du sukket efter lavere rente? Hvis du har et lån med helt kort rente, kan du glæde dig til en rentelettelse allerede 1. juli.
Artikel Privatøkonomi
30. May, 2024

Ny rente til F5- og F3-lån – og nyt rentetillæg til F-kort

Er du en af de 8.000 boligejere, der skal have ny rente på dit F3 eller F5-lån den 1. juli? Eller en af de 16.000 med F-kort, der skal have nyt rentetillæg? Så er det en god idé at læse med her.
Artikel Bolig
7. June, 2024

Nykredit sænker renten

Nykredit sænker renten for både privat- og erhvervskunder på en række produkter, så det kan blive endnu mere attraktivt at have lån i en foreningsejet bank.