Hvem kan få ForeningsFordele og hvor længe?

Se her, om du kan få ForeningsFordele.

Hvor længe får jeg fordelene?

Satserne for de enkelte fordele gælder til udgangen af 2023. Hvor store dine fordele herefter kan blive, afhænger bl.a. af, hvor godt det går i Totalkredit og Nykredit.

Hvem kan få fordelene?

Hvis du som BoligBank 360- eller 365-kunde har din daglige økonomi og din boligfinansiering gennem Nykredit, eller du er Private Banking-kunde, kan du få ForeningsFordele. Nogle af fordelene er dog alene knyttet til dit produkt. 

Er du i tvivl om dit kundeforhold og om hvilke ForeningsFordele, du kan få, kan du kontakte din rådgiver.

Hvem får OpsparingsRabat?

Hvis du investerer via et af formueprodukterne PensionsInvest, OpsparingsInvest, Privat Portefølje, Individuel Investeringsaftale, PortfolioInvestor, Portfolio Selection, får du OpsparingsRabat

Hvem får KundeKroner

Alle kunder med realkreditlån via Totalkredit får KundeKroner

Hvem får ErhvervsKroner?

Er du erhvervskunde med realkreditlån i Nykredit, kan du få ErhvervsKroner.

Vilkår for foreningsfordele

Se flere foreningsfordele