Hvilken risiko vil du tage?

Hav, himmel, skriv og vindmøller

Når du investerer dine penge, gør du det først og fremmest for at opnå et højt afkast. Men jo højere afkast, du ønsker at få, jo større risiko er du også nødt til at acceptere. For afkast og risiko går hånd i hånd.

Tidsperspektivet har stor effekt på din investering/opsparing. Jo længere tid du skal have dine penge investeret, jo vigtigere er det at få et fornuftigt afkast af opsparingen.

Og jo længere tid, du skal have pengene investeret, jo større risiko kan du som regel også tillade dig at løbe.

Afkast

Det økonomiske resultat af en investering, som normalt måles ved den årlige rente, som forventes af investeringen. Der kan i nogle tilfælde også være tale om negativt afkast, det vil sige, at investeringen er blevet mindre værd.

Risiko

Angiver med hvor stor sikkerhed det fremtidige afkast kan forudsiges, eller hvor meget afkastet vil svinge fra det ene år til det næste.

Hvad er din holdning til risiko?

Her kan du se eksempler på, hvor høje afkast og udsving i afkast, du kan forvente over 20 år med fire forskellige risikoprofiler. Bemærk, at der er tale om Nykredits forventninger til fremtiden, og der er således ingen garanti for, at det forventede afkast kan opnås.

Lav

Jeg ønsker først og fremmest en stabil kursudvikling, og jeg er tilfreds med, at afkastet kun er lidt over, hvad jeg ellers kunne få på en bankkonto.

Middel

Jeg går efter et afkast, der ligger noget over, hvad jeg ellers kunne få på en bankkonto. Jeg accepterer, at kursværdien af mine investeringer kan svinge, og at der i kortere perioder kan være negativt afkast af investeringerne.

Høj

Jeg går efter et højt afkast, og jeg accepterer, at kursværdien af mine investeringer kan svinge en del, og at der i længere perioder kan være negativt afkast af investeringerne.

Høj Plus

Jeg går efter topafkast. Jeg accepterer, at kursværdien af investeringen kan svinge meget.

Kom godt videre

Du investerer selv

Du kan spare penge, hvis du selv vil investere dine penge. Det er nemt, billigt og overskueligt at handle værdipapirer i Nykredits netbank - MitNykredit.

Lad os investere for dig

Har du ikke selv tid til at pleje dine investeringer, eller har du bare lyst til at bruge tiden på noget andet, så overlad investeringerne til os.

Du investerer sammen med os

Vi samarbejder om at investere dine penge – du træffer selv beslutningerne, men vi kommer med anbefalinger og gode råd.