*c-questionc question887625C2-7BF1-4000-B4A3-B26DC9267EA1@3x2F9E87B5-5CC3-4957-855A-0368FBC07B2C@1xGroup 13-Group 13-Group 13+Group 13+c-questionflag-enStroke 1Stroke 1
Artikel Investeringsmarkeder | 4 min

Det spørger investorerne om lige nu

Hvad sker der med aktierne, hvis der udbryder storkrig? Vil Nykredits investeringsprodukter investere i våbenaktier? Vores eksperter svarer på de tre mest stillede spørgsmål fra kunderne om investering lige nu.

Nykredit

Hvad sker der med mine investeringer, hvis der udbryder storkrig

Nogle investorer frygter, at den højspændte geopolitiske situation verden står i nu kan risikere at lede verden ud i en større global krig – en form for tredje verdenskrig, hvor flere af verdens mægtigste magter står overfor hinanden. Skulle den frygtelige situation opstå, så vil det både indbefatte en risiko for, at mange virksomheders produktion og forretningsgrundlag trues (afhængigt af krigens fysiske udbredelse, selvfølgelig), men uanset hvad, så vil det skabe så enorm usikkerhed om den økonomiske fremtid, at det med høj sandsynlighed vil lede til meget store fald i aktiemarkedet.

Aktiemarkedet i USA tabte over et par år fra anden verdenskrigs start ca. 40%, selvom USA’s eget territorie knapt var med i krigen (bortset fra Pearl Harbour). Krigens omfang og ødelæggelser kunne vise sig at være anderledes i en mere moderne krigssituation, så det er et meget svært spørgsmål at besvare. Det afhænger af, hvor udbrudt og omfangsrig en krig vi taler om, og om graden af involvering fra verdens mægtigste magter.

Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit

Vil Nykredit udbyde plejeløsninger med rene passive fonde?

Vi har ikke på nuværende tidspunkt et plejeprodukt, som alene er passivt, men elementer af de gængse plejeprodukter er i et vist omfang passive. Når vi p.t. ikke har et rent passivt plejeprodukt, så skyldes det, at vi ønsker at have en aktiv tilgang i bestræbelsen på at skabe et merafkast til kunderne.

Men mens vi ikke har et plejeprodukt, som er rent passivt, så har vi i Nykredit den passive fond Nykredit Invest Globale Aktier Basis, og vores datterselskab, Sparinvest, har med SparIndex et stort og bredt udbud af indeksfonde på hylderne.

Ralf Magnussen, direktør i Nykredit Asset Management

Vil man i Nykredits investeringsprodukter investere i våbenaktier, nu, hvor Europa skal opruste?

I Nykredits netbank er det muligt at investere i børsnoterede aktier, herunder i børsnoterede aktier i forsvars- og sikkerhedsindustrien. Vores produkter PensionsInvest og Privat Portefølje er diskretionære plejeprodukter, hvor kunden overlader det til Nykredit at foretage investeringerne gennem udvalgte investeringsforeninger.

Mens flere af vores investeringsforeninger ejer aktier i virksomheder, der er aktive i forsvars- og sikkerhedsindustrien, fx via produktion af ammunition, har vi i øjeblikket ikke egentlige investeringsforeninger, der som strategi alene investerer i forsvars- og sikkerhedsindustrien.

Tyske Rheinmetall AG og svenske Saab AB er to eksempler på virksomheder i vores investeringsforeninger, der er aktive i forsvars- og sikkerhedsindustrien med bl.a. produktion af ammunition. 

I den sammenhæng skal det bemærkes, at vi som en del af vores samfundsansvar har valgt at udelukke virksomheder, der producerer kontroversielle våben, som fx klyngevåben og landminer, der er forbudt ifølge FN-konventioner. Vi respekterer samtidig en række officielle sanktionslister, fx OPAC.

Ralf Magnussen, direktør i Nykredit Asset Management