Formidlingsprovision for investeringsforeninger

Siden den 1. januar 2013 har pengeinstitutter været forpligtet til at oplyse om formidlingsprovision i procent (FPP) ved investering via investeringsforeninger. Oplysningerne finder du her.

FAQ om formidlingsprovision

Hvor møder du nøgletallet FPP?

Du møder formidlingsprovision (FPP) på investeringsbeviser, når du investerer via investeringsforeninger. Det gælder både, når du investerer via netbank og via din rådgiver.

Du møder ikke formidlingsprovision, hvis du investerer i andet end investeringsbeviser - fx aktier eller obligationer.

Hvad er FPP?

Formidlingsprovision i procent (FPP) er den aftalte provisionssats, som investeringsforeningen betaler til Nykredit for formidling af og rådgivning om foreningens produkter. Formidlingsprovisionen beregnes som en procentsats af kursværdien og er en del af investeringsforeningens administrationsomkostninger.

Formidlingsprovision i procent oplyses for de investeringsforeninger, hvor Nykredit modtager formidlingsprovision. Hvis formidlingsprovisionen er variabel, eksempelvis på grund af trappestruktur eller afkastafhængig provision, anvendes den højeste sats.

Du kan se oplysninger om formidlingsprovisioner i tabellen nedenfor.

*Formidlingsprovision beregnes som en procentsats af beholdningens kursværdi. Hvis der ikke er oplyst en provisionssats ud for en investeringsforening, betyder det, at Nykredit Bank ikke modtager provision herfra.

Provisionerne er oplyst brutto og vedrører den samlede betaling til Nykredit. 

Provisionen dækker fx. lønomkostninger, administration, kontorhold, udvikling af systemer mv.