Fastkursaftale

En Fastkursaftale fastlåser obligationskursen på en bestemt fremtidig dato.

Med en Fastkursaftale får udsving på obligationsmarkedet ikke betydning for dit lån. Det vil sige, at hverken kursstigninger eller kursfald påvirker dit lån. Den dato kursen fastlåses på, vil enten være lånets udbetalingsdato/indfrielsesdato eller refinansieringsdatoen.

Hvornår har obligationskursen betydning for dit lån?

Den kurs, du kan fastlåse obligationen til, afhænger blandt andet af det generelle renteniveau, men også af, hvor langt ude i fremtiden kursen skal fastlåses. Alle realkreditlån bliver udstedet på baggrund af obligationer. Udsving i kursen på den bagvedliggende obligation har betydning for dit lån i tre forskellige situationer.  

Situation Betydning Nykredit anbefaler
Ved optagelse af realkreditlån Der kan gå forholdsvis lang tid, fra du modtager lånetilbuddet, til lånet er udbetalt. Afhængig af hvilket lån du optager, kender du først renten eller det udbetalte beløb, når lånet er udbetalt. Indtil da er renten/ det udbetalte beløb afhængig af kursudviklingen på obligationsmarkedet.

Vi anbefaler, at du kurssikrer udbetalingen, hvis dit nye lån er et fastforrentet lån, F-kort eller RenteMax. Med en fastkursaftale sikrer du det beløb, du får udbetalt og du skal ikke bekymre dig om kursudviklingen frem til lånet udbetales.

Hvis dit nye lån er et Tilpasningslån, og du ønsker at sikre renten frem til første rentetilpasning, har du mulighed for at kurssikre udbetalingen.

Du kan indgå en fastkursaftale, så snart du har fået lånetilbuddet.

Ved indfrielse af realkreditlån Indfrier du et konverterbart realkreditlån hvor kursen på obligationen er over 100, bliver dit lån indfriet til kurs 100. Er obligationskursen derimod under 100, eller er lånet inkonverterbart, bliver dit lån indfriet til obligationskursen. Vi anbefaler, at du altid kurssikrer indfrielsen. Dog ikke, hvis der er tale om et konverterbart lån, hvor kursen er over 100. Med en fastkursaftale kender dudet præcise beløb, som lånet skal indfries til.
Ved refinansiering af tilpasningslån Når renten på et Tilpasningslån tilpasses, sker det ud fra kursen (og dermed renten) på de obligationer, der ligger bag lånet. Tilpasningen sker på auktionen enten ud fra en gennemsnitlig kurs over en periode eller ud fra kursen på en enkelt dag. Auktionen ligger typisk 1-2 måneder før datoen for næste rentetilpasning.

Du har mulighed for at fastlåse  kontantrenten for den næste renteperiode.  Det kan du gøre op til 5 måneder før datoen for næste rentetilpasning.

Hvad koster det at låse kursen?

Du betaler et gebyr for at indgå en fastkursaftale. Herudover betaler du et fradrag i det nye låns kurs, der blandt andet afhænger af låntypen og længden på perioden fra du indgår fastkursaftalen til udbetalingsdatoen. Hvis du kurssikrer indfrielsen, betaler du et tillæg til kursen.

 

Aktuelt

Nyttige links