Investering i obligationer

Du har mulighed for at investere i obligationer og andre former for gældsinstrumenter, som er udstedt af Nykredit.

Når du køber en obligation, yder du i princippet et lån til den, der har udstedt obligationen. Til gengæld for lånet modtager du en rente.

Selv om de udstedte obligationer som hovedregel har en forholdsvis lav risiko, kræver en investering i obligationer og andre gældsinstrumenter, at du sætter dig ind i investeringstypen og den risiko, som er forbundet hermed.

Der er mange typer af obligationer og gældsinstrumenter, som du kan investere i. Nykredit udsteder både hybridobligationer, senior gæld og realkreditobligationer. Du finder en uddybende beskrivelse af de forskellige investeringsmuligheder i Nykredit ved at klikke på de forskellige links nedenfor.