Lange realkreditobligationer

Skib i havet

Nykredit er Danmarks største udbyder af realkreditobligationer.

Realkreditobligationer er et værdipapir, der er udstedt med pant i fast ejendom. Danske realkreditobligationer udstedes af realkreditinstitutter og handles på en fondsbørs.

Som investor køber du realkreditobligationer af Nykredit, som derefter låner pengene ud til låntagere med fast ejendom. Til gengæld modtager du rente. Lange obligationer har i modsætning til korte obligationer en løbetid på over 5 år.

Kurserne er senest tilgængelige handelskurser fra Københavns Fondsbørs.

Kom godt videre

Investering i obligationer

Du har mulighed for at investere i obligationer og andre former for gældsinstrumenter, som er udstedt af Nykredit.

Korte realkreditobligationer

Nykredit er Danmarks største udbyder af realkreditobligationer.

Hybridobligationer

HYBRID KERNEKAPITAL (TIER 1)