Grønnere valg

Hvorfor er det grønnere valg?

Vi bruger betegnelsen ”grøn” til at fortælle, at vores grønnere løsninger alene tilbydes på fordelagtige vilkår, fordi løsningen skal bruges på tiltag, der medfører mindre klima- eller miljøbelastning. På den måde adskiller vores grønne løsninger sig fra vores andre løsninger, hvor anvendelsen af midlerne ikke er begrænset.

Klimaaftryk

Vores største klimaaftryk som finansiel virksomhed, hele 99%, stammer fra de lån, vi giver, og de investeringer, vi foretager for vores kunder. Og det er sammen med vores kunder, vi kan gøre den største forskel for den grønne omstilling. Vi har derfor suppleret vores politikker og klimamål med grønne produkter og løsninger til alle vores forskellige typer af kunder. Produkterne og løsningerne har det til fælles, at de gør det nemmere og billigere for vores kunder at træffe grønne valg.

Nykredits mål skal valideres efter internationale standarder

Hvorfor er Grønt BoligLån og Grøn Opsparing grønnere?

Nybygget cirkulær arkitekt bygning

Hvorfor er Grønt Billån grønnere?

Hvorfor er Grøn Transport Leasing grønnere?

eltruck

Klimarådet har ad flere omgange peget på indfasning af varebiler og lastbiler med nul-emissionsteknologi som centrale elementer i den grønne omstilling af Danmark. Udskiftningen af benzin- og dieseldrevne køretøjer med el- og brintkøretøjer er et centralt element i omstillingen til et klimaneutralt samfund.

Nykredit tilbyder en attraktiv finansiering af el- og brintkøretøjer, så flere virksomheder får mulighed for at styrke deres klima- og miljøprofil samtidig med at de bidrager til Danmarks målsætning om en reduktion i CO2-udledningen. Grøn Transportleasing følger EU’s taksonomi og tilbydes derfor alene til nulemissions varebiler, lastbiler, trucks og busser.

 

Rapport om samfundsansvar

Tre hovedtemaer sætter retningen for Nykredits arbejde med samfundsansvar: Udvikling i hele Danmark – til hver en tid, Et grønnere Danmark og Ansvarlig forretningspraksis. Indsatserne under de tre hovedtemaer er med til at sikre, at vi bidrager til en langsigtet, stabil og bæredygtig udvikling i samfundet. Du kan læse mere om de tre hovedtemaer i samfundsrapporten, hvor du finder omtalen af vores grønne løsninger i afsnittet Et grønnere Danmark.