Hvorfor er det grønnere valg?

Vi bruger betegnelsen ”grøn” til at fortælle, at vores grønnere løsninger alene tilbydes på fordelagtige vilkår, fordi løsningen skal bruges på tiltag, der medfører mindre klima- eller miljøbelastning. På den måde adskiller vores grønne løsninger sig fra vores andre løsninger, hvor anvendelsen af midlerne ikke er begrænset.

Klimaaftryk

Vores største klimaaftryk som finansiel virksomhed, hele 99%, stammer fra de lån, vi giver, og de investeringer, vi foretager for vores kunder. Og det er sammen med vores kunder, vi kan gøre den største forskel for den grønne omstilling. Vi har derfor suppleret vores politikker og klimamål med grønne produkter og løsninger til alle vores forskellige typer af kunder. Produkterne og løsningerne har det til fælles, at de gør det nemmere og billigere for vores kunder at træffe grønne valg.

Nykredits mål skal valideres efter internationale standarder

Nykredit har forpligtet sig til, at udledningen af drivhusgasser fra vores udlån, vores investeringer og vores egen drift skal gå i netto nul senest i 2050, og at udledningsreduktionen som minimum følger et tempo, der stemmer med målene i Paris-aftalen – såkaldt Paris alignment. Denne forpligtelse er for Nykredit formaliseret gennem tilslutning til tre anerkendte, globale initiativer:

  • Science Based Targets initiative (SBTi) – dækker hele koncernen.
  • Net-Zero Banking Alliance (NZBA) – dækker udlånsporteføljen.
  • Net Zero Asset Managers initiative (NZAM) – dækker investeringsporteføljen.

Tilslutningen betyder, at Nykredits mål sættes med afsæt i anerkendte standarder og metoder. Metoderne bag fastsættelsen af målene samt de væsentligste elementer i koncernens strategi for omstilling er offentliggjort i Klimamål for Nykredit-koncernen

Nybygget cirkulær arkitekt bygning

Hvorfor er Grønt BoligLån og Grøn Opsparing grønnere?

Klimarådet har ad flere omgange peget på energibesparelser og udskiftning af varmekilder som centrale elementer i den grønne omstilling af Danmark. Boligejerne spiller derfor en afgørende rolle i den grønne omstilling af samfundet generelt og i Nykredits ambition om at nå netto nul udledning inden 2050.

Med tilskud fra vores hovedejer, Forenet Kredit, har vi lanceret en bred vifte af produkter og løsninger, som gør det nemmere og billigere for boligejerne at træffe grønnere valg ved at nedbringe energiforbruget og mindske  drivhusgasudledningen fra deres boliger.

Fordelen ved Grønt BoligLån/Opsparing opnås kun, hvis kunden kan dokumentere, at lånet/opsparingen bruges til udvalgte energiforbedringer, der alle har til formål at nedbringe boligens klimabelastning, eller til køb af elbil.

Du kan læse mere om mål for og effekt af vores tiltag på dette område på side 34 i vores rapport om samfundsansvar.

Elbil til opladning

Hvorfor er Grønt Billån grønnere?

Klimarådet har ad flere omgange peget på flere elbiler som centrale elementer i den grønne omstilling af Danmark. Udskiftningen af benzin- og dieselbiler med elbiler er et centralt element i omstillingen til et klimaneutralt samfund.

Med tilskud fra vores hovedejer, Forenet Kredit, har vi lanceret produkter og løsninger, som gør det nemmere og billigere for privatkunder at træffe mere klimavenlige valg, når de køber bil. Grønt Billån kan derfor kun bruges til køb af elbiler.

Rapport om samfundsansvar

Tre hovedtemaer sætter retningen for Nykredits arbejde med samfundsansvar: Udvikling i hele Danmark – til hver en tid, Et grønnere Danmark og Ansvarlig forretningspraksis. Indsatserne under de tre hovedtemaer er med til at sikre, at vi bidrager til en langsigtet, stabil og bæredygtig udvikling i samfundet. Du kan læse mere om de tre hovedtemaer i samfundsrapporten, hvor du finder omtalen af vores grønne løsninger i afsnittet Et grønnere Danmark.