BoligLån Køb - boliglån til køb af bolig

Du kan bruge et Nykredit BoligLån Køb til finansiering af ny bolig. BoligLån Køb finansierer den del af boligen, som ikke dækkes af et realkreditlån og din egen udbetaling.

Lån til boligkøb

Med et BoligLån Køb fra Nykredit får du:

  • Mulighed for at låne til køb af bolig
  • Et lån med en løbetid på op til 30 år
  • Et lån, du løbende afdrager på

Hvad er et boliglån?

Et boliglån er et lån, der er optaget med sikkerhed eller pant i din bolig. Et boliglån optages typisk i forbindelse med køb af bolig og bruges til at finansiere boligkøbet - her skal du bruge BoligLån Køb.

Du kan også optage et boliglån i din nuværende bolig til fx finansiering af en boligrenovering, køb af bil eller noget helt tredje - her skal du bruge vores almindelige BoligLån.

Sådan finansierer du et boligkøb hos Nykredit

Når du køber en bolig, siger loven, at du som udgangspunkt selv skal betale 5% af boligens pris. Derudover skal du også selv betale handelsomkostninger som fx omkostninger til advokat, købermægler, skøde mv. De resterende 95 procent kan du låne til din bolig.

Vi anbefaler, at du finansierer op til 80% af din boligs værdi med et realkreditlån og den resterende del med et BoligLån Køb, som er et banklån med variabel rente. Vær dog opmærksom på, at der gælder andre regler for lån til andelsbolig.

Nykredit tager pant i din bolig i form af et ejerpantebrev, når vi opretter et BoligLån Køb til dig. Derudover skal du selv betale handelsomkostningerne, som fx er stempel af skøde, tinglysningsafgift af skøde, advokat/købermægler og ejerskifteforsikringspræmie.

Fakta
Låntype: BoligLån Køb (banklån)
Lånegrænse: Du kan låne 70-100% af deltidslandbrugs værdi (10-50 ha), 75-100% af fritidshuses værdi og 80-100% af ejerboligers værdi
Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler i forbindelse med boligkøb. Nykredit foretager en vurdering af ejendommen til brug for låneudmåling. Der kan være omkostninger forbundet med dette.
Løbetid: Op til 30 år
Afdrag: Du afdrager lånet som annuitetslån med månedlige ydelsesbetalinger.
En overholdelse af lånets vilkår og betingelser garanterer ikke tilbagebetaling af det samlede kreditbeløb. Hvis der i lånets løbetid sker renteforhøjelse og ydelsen fortsætter uændret, vil løbetiden blive forlænget.
Ydelsesfrihed: Du har mulighed for op til 12 måneders indledende ydelsesfrihed på et BoligLån Køb - forudsat at du kan  kreditgodkendes i Nykredit. I den ydelsesfri periode skal du hverken betale rente eller afdrag. Vær opmærksom på, at hvis du tilvælger ydelsesfrihed til BoligLån Køb, vil den samlede rentebetaling og månedlige ydelse være højere sammenlignet med et BoligLån Køb uden ydelsesfrihed.
Rente: Renten er variabel. Den bliver tilskrevet hvert kvartal.
Indfrielse: Du kan når som helst og gebyrfrit indbetale ekstra på dit BoligLån Køb - både det fulde restbeløb eller et mindre beløb.
Ekstraordinære indbetalinger kan du dog ikke hæve igen.
Sikkerhed: Du optager lånet med pant i din bolig.
Omkostninger: Ud over omkostninger til Nykredit skal du påregne omkostninger til tegning af obligatorisk brandforsikring på ejendommen.
Priser og vilkår

nyttige links