Markets

Nykredit Markets er koncernens handelsområde og tilbyder kunder handel, rådgivning og analyse inden for stats- og realkreditobligationer, aktier, kreditobligationer, derivater, valuta og investeringsforeninger. Vores kunder er institutionelle kunder i ind- og udland og erhvervskunder.