Markets

Nykredit Markets er koncernens handelsområde og tilbyder kunder handel, rådgivning og analyse inden for stats- og realkreditobligationer, aktier, kreditobligationer, derivater, valuta og investeringsforeninger. Vores kunder er institutionelle kunder i ind- og udland og erhvervskunder.

Nykredit Markets

Vi har et hold af dygtige og omstillingsparate dealere, rådgivere og analytikere, som i et tæt og værdiskabende samarbejde med vores kunder finder de bedste finansielle løsninger i et komplekst og foranderligt marked.

Financial Institutions Group

Vi rådgiver finansielle institutioner i ind- og udland om aktuelle markedsforhold og kapitalstruktur og optimering heraf.

Credit Sales

Institutional Sales varetager al obligationshandel i danske og udenlandske papirer i Nykredit Markets.

Credit Solutions

Credit Solutions rådgiver professionelle investorer om køb og salg af kreditprodukter.