Nykredit Indeks

Nykredit Markets har udviklet en række obligationsindeks, som beskriver udviklingen i det danske realkreditmarked.

Realkreditindeks & Totalindeks

Nykredit Realkreditindeks beregnes på basis af en portefølje af de mest likvide realkreditobligationer, som er noteret på Nasdaq Copenhagen. Nykredit Totalindeks medtager hele den aktivt handlede del af det fastforrentede konverterbare realkreditmarked. Indekset danner basis for en række underindeks, som segmenterer konverterbare realkreditobligationer efter fire typiske investeringsstrategier.

Nykredit Realkreditindeks og Nykredit Totalindeks er beskrevet i analysen "Nykredit Realkredit- og Totalindeks". Nykredits obligationsindeks er et "ikke-væsentligt benchmark" baseret på regulerede data, jf. benchmarkforordningen.

 

Kommende omlægningsdato

9. Juli 2024

 

Grundet en fejl, er alle Constant Maturity Indeks blevet genberegnet pr. 07/02/2020. Det fejlbehæftede data er stadigvæk tilgængeligt ved forespørgsel. Kontakt Nykredit Markets for yderligere information.

Indeks

Hent indeksværdierne for den senest afsluttet handelsdag og indeksporteføljen samt historiske indeksværdier herunder.

relevante links

Realkreditobligationer

Dækker det danske realkreditmarked med aktuelle analyser og skarpe handelsanbefalinger.