Nykredit Indeks

Nykredit Markets har udviklet en række obligationsindeks, som beskriver udviklingen i det danske realkreditmarked.

Realkreditindeks & Totalindeks

Nykredit Realkreditindeks beregnes på basis af en portefølje af de mest likvide realkreditobligationer, som er noteret på Nasdaq Copenhagen. Nykredit Totalindeks medtager hele den aktivt handlede del af det fastforrentede konverterbare realkreditmarked. Indekset danner basis for en række underindeks, som segmenterer konverterbare realkreditobligationer efter fire typiske investeringsstrategier.

Nykredit Realkreditindeks og Nykredit Totalindeks er beskrevet i analysen "Nykredit Realkredit- og Totalindeks". Nykredits obligationsindeks er et "ikke-væsentligt benchmark" baseret på regulerede data, jf. benchmarkforordningen.

OBS! Der er observeret en fejl i Nykredits Constant Maturity Indeks. Vi arbejder på at korrigere tallene hurtigst muligt. Indeksene bliver ikke opdateret indtil korrektion er foretaget. For yderligere information se her

Indeks