Corporates

Corporates rådgiver koncernens største og mest komplekse erhvervskunder, og samler koncernens kompetencer inden for akkvisitionsfinansiering, DCM, Advisory (fokuseret primært på energi- og infrastruktursegmentet), Sustainable finance og ESG, kreditformidling, derivater og valuta.

Corporate Banking

Her rådgiver vi de største erhvervskunder med særlig fokus på børsnoterede selskaber, produktionsselskaber og selskaber inden for energiområdet og infrastruktur. Vi rådgiver virksomheder om den grønne omstilling og finansieringen af denne.
Læs mere

Sustainable Solutions and Advisory

I C&I har vi specialister, der rådgiver virksomheder om den grønne omstilling og finansiering af denne.

Læs mere

Advisory & DCM

Advisory & DCM støtter Nykredits større og mere komplekse relationer i deres ambitioner om at nå strategiske mål gennem eksempelvis kapitalmarkederne eller M&A transaktioner.
Læs mere

Acquisition Finance

Nykredits specialiserede enhed for akkvisitionsfinansiering. Vi arrangerer og yder seniorfinansiering i forbindelse med kapitalfondes og andre investorers køb af virksomheder.
Læs mere