Corporates

Corporates rådgiver koncernens største og mest komplekse erhvervskunder, og samler koncernens kompetencer inden for akkvisitionsfinansiering, DCM, Advisory (fokuseret primært på energi- og infrastruktursegmentet), Sustainable finance og ESG, kreditformidling, derivater og valuta.