Institutions

Vi rådgiver danske pengeinstitutter om kapitalstruktur og er ansvarlig for samarbejdet med finansielle institutioner i Danmark og internationalt. Vi arrangerer obligationsudstedelser og er ansvarlige for Nykredits finansielle modparter.

Mange års erfaring og ekspertise

Vores fire teams af specialister arbejder tæt sammen, har mange års erfaring og stor faglig ekspertise.

  • Vi rådgiver danske pengeinstitutter og forsikringsselskaber om kapitalstruktur og arrangerer udstedelser for dem i en veldokumenteret proces.
  • Vi formidler asset management på danske realkreditobligationer til danske og tyske finansielle investorer.
  • Vi sørger for, at Nykredit har et bredt net af internationale korrespondentbanker og strategiske samarbejdspartnere, så Nykredit kan udføre internationale finansielle transaktioner for vore kunder.
  • Vi sikrer, at alle finansielle modparter løbende risikovurderes i forhold til terrorfinansiering og hvidvask.