Nykredit Markets

Research

Makro & Strategi varetager koncernens holdning til den makroøkonomiske udvikling i ind- og udland. Fixed Income Research dækker det danske fixed income marked. Credit & Equity Research har analysedækning på et fokuseret univers af danske og udenlandske aktier.

Mand og kvinde kigger på tablet sammen

Makro & Strategi

Afdelingen varetager koncernens holdning til den makroøkonomiske udvikling i ind- og udland. Vores analyser dækker udviklingen i nordisk økonomi og boligmarked samt international økonomi og politik med betydning for de finansielle markeder  

Har du spørgsmål eller andet, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

Fixed Income Research

Afdelingen dækker det danske fixed income marked med aktuelle analyser og specifikke handelsanbefalinger. Vores analyser fokuserer på det danske statsobligationsmarked og realkreditmarkedet, herunder:

  • Nominelle og indeksobligationer fra den danske stat samt statens udstedelsesbehov
  • Forventninger til realkreditmarkedet dvs. udbud, efterspørgsel og relativ prisfastsættelse
  • Refinansieringsauktioner
  • Regulering
  • Indeksomlægninger

Afdelingen er sammen med afdelingen, Quant & Valuation, ansvarlig for Nykredits obligationsindeks og obligationsnøgletal

Credit & Equity Research

Afdelingen har analysedækning på et fokuseret univers af danske og udenlandske aktier, som udvælges ud fra en række klart definerede screeningskriterier. Derudover laver afdelingen analyser og handelsanbefalinger på virksomhedsobligationer udstedt af europæiske banker, forsikringsselskaber og ikke-finansielle virksomheder. Fokus er primært på efterstillet kapital samt et nøje udvalgt univers af High Yield-obligationer.

Kontaktpersoner

Frederik Engholm, Head of Makro & Strategi

Jakob Skinhøj, Head of Fixed Income Research

Thomas Lindhøj Nielsen, Head of Credit & Equity Research