Institutional Relations

  • Vi bringer vores specialistkompetencer i spil overfor vores kunder ift. individuelle kundebehov
  • Vi sikrer, at alle finansielle modparter løbende risikovurderes i forhold til terrorfinansiering og hvidvask
  • Ansvarlig for samarbejdet med finansielle institutioner i Danmark og internationalt fordelt på følgende måde:

Danske Pengeinstitutter

  • Vi har tætte bånd til de danske pengeinstitutter og arbejder løbende på at styrke  samarbejdet mellem pengeinstitutterne og Nykredit. Herved understøttes såvel realkreditsamarbejdet med vores partnerinstitutter samt både deres og vores position på markedspladsen.
  • Vi følger udviklingen i markedet tæt og tilbyder en række skræddersyede løsninger til vores samarbejdende pengeinstitutter

Internationale kunder

  • Vi sørger for, at Nykredit har stærke relationer til udvalgte internationale korrespondent- banker og strategiske samarbejdspartnere, så vi sikrer vores infrastruktur og så Nykredit kan udføre internationale finansielle transaktioner for vore kunder
  • Vi understøtter, skaber og formidler kontakter til hele C&I
  • Vi formidler asset management på danske realkreditobligationer til internationale kunder

Danske institutionelle kunder

  • Vi har en tæt relation til de fleste danske institutionelle kunder grundet vores position på realkreditmarkedet
  • Vi koordinerer Nykredits indsats overfor dette segment på tværs af koncernen, så både Banking, Asset Management og NPA sikres en god platform for deres dialog med dette segment