Vores løsninger

Se, hvad vi kan tilbyde dig af løsninger og services, som er tilpasset virksomheder, fonde, organisationer og offentlige institutioner.

Vi tilbyder

Energy & Infrastructure

Sustainable Solutions & Advisory hjælper virksomheder med ESG Advisory og har specialistkompetencer inden for finansieringsløsninger af vedvarende energi og infrastrukturaktiver.

Forsyning

Vi rådgiver og er sparringspartner for forsyningsvirksomheder. Vi leverer flere finansieringsløsninger til forsyning.

Corporate Banking

Her rådgiver vi de største erhvervskunder med særlig fokus på børsnoterede selskaber, produktionsselskaber og selskaber inden for energiområdet og infrastruktur. Vi rådgiver virksomheder om den grønne omstilling og finansieringen af denne.

Leveraged Finance

Nykredits specialiserede enhed for akkvisitionsfinansiering. Vi arrangerer og yder seniorfinansiering i forbindelse med kapitalfondes og andre investorers køb af virksomheder.

Real Estate

Vi rådgiver og hjælper Nykredits største ejendomsinvestorer i Danmark, Sverige, Tyskland, Finland og England. Vi leverer såvel langsigtet finansiering som projekt- og byggefinansiering.

Almene Boliger

Rådgivning og sparringspartner for almene boligorganisationer. Vi leverer såvel langsigtede finansiering som projekt- og byggefinansiering samt placering af overskudslikviditet.

Institutions & Research

Vi bringer vores specialistkompetencer i spil overfor vores kunder ift. individuelle kundebehov og sikrer, at alle finansielle modparter løbende risikovurderes i forhold til terrorfinansiering og hvidvask.

DCM & Sustainability

Advisory & DCM støtter Nykredits større og mere komplekse relationer i deres ambitioner om at nå strategiske mål gennem eksempelvis kapitalmarkederne eller M&A transaktioner.

Financial Institutions Group

Vi rådgiver finansielle institutioner i ind- og udland om aktuelle markedsforhold og kapitalstruktur og optimering heraf.

Institutional Sales

Institutional Sales varetager al obligationshandel i danske og udenlandske papirer i Nykredit Markets.

Nykredit Markets

Vi har et hold af dygtige og omstillingsparate dealere, rådgivere og analytikere, som i et tæt og værdiskabende samarbejde med vores kunder finder de bedste finansielle løsninger i et komplekst og foranderligt marked.

Andelsboligforeninger

Vi rådgiver andelsboligforeninger og yder lån til eksisterende og nystiftede andelsboligforeninger. Vi tilbyder også services og produkter, som kan lette den daglige økonomiske drift.

Specialistenheder

Vi har stærke specialistenheder, som tilbyder løsninger og services, der er tilpasset virksomheder, fonde, organisationer og offentlige institutioner.

Nykredit Asset Management

Nykredit Asset Management leverer produkter af høj kvalitet inden for forskellige aktier og obligationer og tilbyder derudover professionel rådgivning om bl.a. manager selection og ansvarlige investeringer.

Nykredit Portefølje Administration

Nykredit Portefølje Administration er et 100%-ejet datterselskab af Nykredit Bank A/S og er et reguleret investeringsforvaltningsselskab og FAIF. Vi fokuserer på foreningsadministration, da det er vores eneste forretningsområde.