Dræner sig til et højere udbytte

To kammerater fra landbrugsskoletiden har etableret entreprenørfirma på Sydsjælland med fokus på at dræne landbrugsjord.

Mange af de dræn, der blev lavet i 1950-60’erne, er ved at være slidt op, og samtidig er skybrud blevet en hyppigere hændelse. Derfor mener Erik Rasmussen (t.v. på foto) og Michael Pedersen (t.h.), at der vil blive masser at bestille for EM Entreprise, som de etablerede i efteråret 2018 med henblik på at forny de mange nedslidte drænsystemer.

Makkerparret gik på Lyngby Landbrugsskole sammen for 20 år siden. Senere valgte Michael at blive kloakmester og entreprenør, mens Erik driver ca. 600 ha planteavl, hvoraf de 350 ha er hans egne, og ligger ved Rønnede på Sydsjælland.

Dræn betyder meget

Gennem sit arbejde har Erik kunnet se, hvor meget det betyder, at drænene fungerer. Derfor har han valgt at gå systematisk til værks og få ét areal drænet pr. år, indtil han har været alle sine egne marker igennem. Han lagde ud med 60 ha i 2018.

- Dem, jeg forpagter jord af, kan jeg ikke tvinge til at dræne jorden, selv om det er tiltrængt. I den situation må jeg se på, om jeg tjener penge på at dyrke den enkelte mark, og om det står mål med tidsforbruget. Ellers er det farvel.

Dræning kunne have afhjulpet tørkeskader

Planteavlerne har været gennem to ekstreme år, klimatisk set. 2017 var dyngvådt, 2018 knastørt. I begge tilfælde ville god dræning have været en stor hjælp, påpeger Michael:

- Selvfølgelig er dræn vigtige i våde år, men også i 2018, hvor vi var ramt af tørke, betød drænene meget, fordi du kunne så to uger tidligere og lave et godt såarbejde på den veldrænede jord, så afgrøderne kom godt i gang og bedre modstod tørken. Og i høsten gælder det også om at have gode dræn, så mejetærskeren kan komme frem. De fleste husker nok, hvordan vi nærmest sejlede rundt i markerne, både i høsten 2010 og 2011.

Dræn får mere opmærksomhed

Begge oplever, at andre landmænd i flere år har udskudt at gøre noget ved drænene, enten fordi det kneb med pengene, eller fordi en ny traktor stod højere på listen. Men nu synes de at kunne spore en ændret holdning, hvor både højere udbytter og miljøgevinst gør indtryk.

- En veldrænet jord skaber gode betingelser for mikroorganismerne, og afgrøderne kan udvikle et stort rodnet og dermed optage mere næring og vand. Det er både til gavn for miljøet og for planternes vækst. Så dræning er ikke kun udgifter, men også indtægter, siger Erik.

Koster fra 15.000 kr. pr. ha

Prisen for at få drænet en mark svinger fra 15.000 til 30.000 kr. pr. ha alt afhængigt af, hvor meget der skal gøres. EM Entreprise anbefaler som hovedregel at lade de gamle dræn være og så etablere et helt nyt anlæg. Hvis den gamle hovedledning er OK og nem at finde, kan den indgå i det nye system.

- Men alle de andre ledninger lader vi være, siger Michael. Det tager alt for lang tid, hvis vi først skal finde dem. Afvandingen bliver også langt mere effektiv med et nyt anlæg. Vi pløjer de nye 80 mm plastledninger ned i 125 cm dybde og lægger et gruslag hele vejen rundt om ledningen for at beskytte den.

Der venter en merindtjening

Erik har på de marker, der er nydrænede, oplevet en merindtjening på 10-30 procent: - Jeg kan komme rettidigt i gang med markarbejdet, planterne får dybere rødder, jeg kan dyrke alle de huller og våde pletter, som jeg før måtte køre udenom, og jeg skal bruge mindre tid på vedligehold, fordi jeg har præcise kort. Det er helt tydeligt, at der bliver ledt meget mere vand væk end før, og jorden tørrer hurtigere og mere ensartet op, så den bliver nemmere at arbejde med, fortæller Erik, som praktiserer pløjefri dyrkning.

Udstyr leaset gennem Nykredit

EM Entreprise arbejder med en drænplov, som de to partnere selv har bygget op. Den største anskaffelse er en CAT D7 dozer, som de har valgt at lease gennem Nykredit Leasing.

- Vi har valgt leasing for ikke at binde for meget kapital i opstartsfasen, og da jeg i forvejen var kunde hos Nykredit, var det naturligt at bruge dem både til leasing og som bank for vores nye forretning, forklarer Erik.

De er tilknyttet Nykredits landbrugsteam i Næstved med Peter Saxmose Nielsen som deres rådgiver. Han ser også leasing som et naturligt valg for EM Entreprise: - Det er en fleksibel måde at finansiere på , og de binder ikke driftskapital i udstyret, siger han.

Relaterede Artikler

Den digitale driftsleder

Ejnar Schultz, ny direktør for SEGES, ser digitalisering som den store mulighed for dansk landbrug.

Det må gerne være lidt lækkert at klare sine bilag

Farvel til kassebonerne og goddag til Summax: Martin Svaneborg er en af de kunder i LandboNord, som har fået en helt anderledes tilgang til at få styr på sine bilag til bogføring.

Landmænd har foreningsdemokratiet i blodet

At en stor virksomhed som Nykredit ejes af en forening, er helt unikt i den finansielle sektor, påpeger Nina Smith, formand for Forenet Kredit.