Hvordan bruger din forening Nykredit?

Hvidvasklovgivningen kræver, at du fortæller os, hvordan din forening forventer at bruge Nykredit som bank og realkreditinstitut. Dine svar påvirker ikke prisen på ydelser hos Nykredit.

1. Din forening

Oplysninger om foreningen

Forretningsmodel og omsætning

Hvor kommer foreningens midler fra?
Vælg én eller flere muligheder der tilsammen beskriver de løbende indbetalinger på foreningens konti
Frekvens: Omsætning
Frekvens: Offentlige tilskud og andre ydelser
Frekvens: Kapital indskudt i foreningen
Frekvens: Kapitalafkast
2. Din forenings behov

De følgende spørgsmål omhandler, hvordan du forventer at bruge Nykredit som bank.

Har, eller forventer din forening at optage realkreditlån hos Nykredit?

I hvilken forbindelse?

Ved køb af fast ejendom?
Som foreningen selv anvender, fx kontor, lager, butikslokale, erhvervsgrund
Ved om- eller tilbygning?
Af fast ejendom som foreningen ejer til egen brug eller som investering
Ved køb af løsøre?
Som foreningen selv anvender, fx maskiner, inventar, erhvervsbiler eller andet udstyr til driften
Ved investering?
Fx lånoptagelse til gearing af investering, ved køb af fast ejendom som investering eller køb af løsøre (fx maskiner, traktor, taxa) til udlejning
Ved indfrielse af anden gæld?
Fx optagelse af realkreditlån til indfrielse af anden finansiering
Ved nedsparing?
Fx optagelse af realkreditlån mod sikkerhed i friværdi i foreningens faste ejendom til at frigøre kapital

Benytter foreningen udelukkende Nykredit til realkredit, svares der blot nej til de nedenstående spørgsmål

Forventer din forening at hæve eller indsætte kontanter?
Forventer din forening jævnligt at have brug for kontant valuta?
Forventer din forening at have behov for at overføre penge til udlandet?
Er der flere lande, din forening har behov for at overføre penge til?
Forventer din forening overførsler fra udlandet?
Er der flere lande, din forening forventer overførsler fra?
Har din forening brug for mere komplekse eller strukturerede produkter (eksempelvis SWAP eller lign.)?
Har din forening brug for Trade Finance-produkter (fx import/eksport-remburser mv.)?
Forventer din virksomhed at handle med aktier/obligationer?
Beskæftiger din forening sig med at veksle valuta og/eller overføre penge?
3. Kontaktoplysninger og legitimation

Kontaktoplysninger på afsender

Legitimation

Vi skal kunne dokumentere, at du har sendt gyldige oplysninger. Derfor beder vi dig oplyse navn og CPR-nummer på de(n) tegningsberettigede i din forening.

Tegningsberettiget

Tilføj legitimation for flere personer

 

2. tegningsberettigede

Tilføj legitimation for flere personer

 

3. tegningsberettigede

Tilføj legitimation for flere personer

 

4. tegningsberettigede

4. Send oplysninger

Send oplysninger til Nykredit

Skal dokumenterne sendes til en specifik rådgiver?
Husk at skrive den fulde mailadresse fx xxxx@nykredit.dk (skriv venligst kun én mailadresse i feltet)