Fair lån til hele Danmark er en mærkesag

Indlæg fra formændene for Forenet Kredit og for Østifterne og fra politikere på Landbrugsdagene i Sorø, Billund og Aalborg.

Som formand for Forenet Kredit var det Nina Smith, der bød velkommen på de tre Landbrugsdage arrangeret sammen med Østifterne, Landbrug & Fødevarer og Nykredit.

- Forenet Kredit er foreningen for kunderne i Nykredit og Totalkredit. Vi ejer cirka 80 procent af Nykredit koncernen og har som en af vores mærkesager at kunne yde fair lån til hele Danmark. Foreningens formål er at være garant for dansk realkredit – det system der sikrer, at Danmark stadig er billigst med realkredit til både landmænd og boligejere.

Foreningen hed før Foreningen Nykredit, men skiftede navn, da ejerskabet ikke kun omfatter Nykredit, men også Totalkredit, som samarbejder med 60 pengeinstitutter om at formidle realkredit.

Østifterne yder millionstøtte

Formand Erling Bech Poulsen fortalte, at Østifterne, siden forsikringsdelen blev solgt til Gjensidige i 2010, har fokuseret på at fremme skadeforebyggende aktiviteter og at støtte humanitære og almennyttige formål. Foreningen har i dag aktiver for 1.880 mio. kr.

- Vi regner med at støtte med 50-60 mio. kr. om året, så kom bare med jeres ideer, opfordrede han og nævnte, at Østifterne bl.a. har støttet Danmark redder Liv, hvor 6.000 borgere lærte førstehjælp, og Råd til Livet under Mary Fonden med støtte til udsatte kvinder. Også børn og pårørende til indsatte er, gennem foreningen Savn, hjulpet med støtte til weekendophold.

I relation til landbruget nævnte Erling Bech Poulsen, at erhvervet årligt rammes af over 3.000 brande og har brandskader for ca. 500 mio. kr. I halvdelen af tilfældene er fejl i elinstallationer skyld i branden. Østifterne giver landbrugskunder, der er forsikret i Gjensidige, tilskud til at få deres eltavler termofotograferet, hvorved fejl og overophedning afsløres.

Deltagercitat

- Den bedste gave til dansk landbrug ville være, at blå blok stod sammen.
Carl Bruun, mødedeltager i Sorø

Landbruget bør fylde mere i den politiske debat

Til hver af de tre Landbrugsdage var der inviteret en lokal politiker med fra Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. I Sorø var det René Christensen fra Dansk Folkeparti, i Billund Erling Bonnesen fra Venstre og i Aalborg Simon Kollerup fra Socialdemokratiet. De kom hver med en politisk situationsberetning fra Christiansborg.

René Christensen mente, at landbrugets rammevilkår ikke kommer til at fylde ret meget på den politiske dagsorden. I stedet opfordrede han landbruget til at blande sig i den lokale debat. Ikke mindst nu da kommunerne har fået større indflydelse på grundvandet.

- I fylder meget, når vi kigger på eksporten, og I burde fylde mere på den politiske dagsorden. Jeg tror, at I har en mulighed lige nu, når det er blevet så synligt, hvor store problemerne er med at få vandet væk fra jordoverfladen, sagde René Christensen i Sorø.

Kom godt videre

Nye ejere i Nykredit vil gavne landbruget

Vi vil være en stærk finansiel partner for landbruget. Og med nye ejere ombord har vi fået større sikkerhed for, at det kan vi være i både gode og dårlige tider, siger koncerndirektør Anders Jensen, Nykredit.

Landbruget har nogle stærke positioner

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, ser gode muligheder for, at erhvervet kan bidrage til vækst i hele landet.

Alt hvad jeg har haft succes med er startet småt

Claus Meyer om sin karriere som kulinarisk iværksætter fra Lolland til New York.