Landmænd har foreningsdemokratiet i blodet

At en stor virksomhed som Nykredit ejes af en forening, er helt unikt i den finansielle sektor, påpeger Nina Smith, formand for Forenet Kredit.

Nykredit er den sidste af de store finansieringsvirksomheder, som er ejet af en forening, nemlig Forenet Kredit. På den måde er landmænd, som er kunder i Nykredit, også medlemmer af ejerforeningen. Det giver nogle helt klare fordele for landmændene, mener Nina Smith, formand for Forenet Kredit.

- Jeg tror, at især landmænd er bevidste om værdien af at være medejer af de virksomheder, som de samarbejder med. Tanken med en forening, der ejer Nykredit, ligner på mange måder andelsbevægelsen med dens indbyggede demokrati.

Dertil kommer så den helt kontante fordel, at vi i Forenet Kredit har besluttet, at hovedparten af det udbytte, Forenet Kredit får fra Nykredit, skal tilbage til koncernen, som kan give kunderne rabat på bidragssatsen – i form af ErhvervsKroner og KundeKroner.

Nina Smith, formand for Forenet Kredit

Udbytte kommer tilbage som rabat

- Dertil kommer så den helt kontante fordel, at vi i Forenet Kredit har besluttet, at hovedparten af det udbytte, Forenet Kredit får fra Nykredit, skal tilbage til koncernen, som kan give kunderne rabat på bidragssatsen – i form af ErhvervsKroner og KundeKroner. Det minder om den efterbetaling, som landmændene kender fra deres andelsvirksomheder. Og det er en mulighed, som vores konkurrenter ikke har.

Ser gerne ErhvervsKroner fortsætte

ErhvervsKroner er indført i dette efterår og niveauet er garanteret til udgangen af 2019. Hvad der kommer til at ske derefter, kan Nina Smith ikke sige. Forenet Kredits repræsentantskab bestemmer, hvordan et eventuelt udbytte fra Nykredit skal fordeles.

- Modellen er kommet for at blive. Repræsentantskabet har bakket op om, at udbyttet skal komme kunderne til gode. Men jeg kan ikke tillade mig at sige, at det dermed er garanteret i al evighed. Størrelsen på tilskuddet skal besluttes hvert år. Og det kræver jo også, at Nykredit tjener penge, så der er et overskud at fordele.

- Som ejer ønsker vi, at Nykredit er en effektiv, konkurrencedygtig og ordentlig forretning, der tjener penge. Så i den forstand forventer jeg bestemt også, at vi som ejere kan fortsætte med at give tilskud.

Medlemmerne skal engagere sig

Det er for Nina Smith vigtigt at få kommunikeret, at Nykredit er ejet af en forening, og at medlemmerne er med til at bestemme. Men hun erkender, at det kan blive bedre. Eksempelvis engagerer kun ganske få sig, når der er valg til repræsentantskabet i Forenet Kredit. Også her noterer formanden, at landmændene skiller sig ud. Sandsynligvis igen på grund af deres tilknytning til andelsbevægelsen.

Vi har altid haft relativt mange landmænd i repræsentantskabet, og når der er valg, er landmændene også en aktiv kundegruppe. Nok fordi de er vant til demokratiet fra deres andre foreninger.

Nina Smith, formand for Forenet Kredit

Landmænd har det i blodet

- Vi har altid haft relativt mange landmænd i repræsentantskabet, og når der er valg, er landmændene også en aktiv kundegruppe. Nok fordi de er vant til demokratiet fra deres andre foreninger. Det kan være vanskeligt at få andre kunder til at møde op. Det har landmændene nok mere i blodet, at selv om man har travlt i hverdagen, så møder man op, når der sker noget i andelsforeningen. De vægter det højt at være med i det demokrati.

Nina Smith vil gerne udbrede kendskabet til andelstanken og foreningsdemokratiet. Det har nok fået lov at slumre i nogle årtier, men interessen blev bragt til live, da det var på tale at børsnotere Nykredit.

- Den proces gjorde mange meget mere bevidste om vores demokrati. For mit eget vedkommende har det været driveren i mit arbejde i Forenet Kredit, at vi har en forening, der ejer og kontrollerer Nykredit. Jeg stammer selv fra et landbrug og er derfor ikke overrasket over, at landmændene nok er den gruppe, der er lettest at engagere på den front. Men der ligger et stort potentiale i at få de øvrige kunder med. Det er et område, vi har forsømt, men som vi nu gør noget ved. Vi har ansat medarbejdere, så vi får de fornødne ressourcer til at synliggøre vores demokrati.

Landdistrikterne må ikke kobles af væksten

Forenet Kredit vil i de kommende måneder sætte en række skibe i søen. Først og fremmest skal en kampagne gøre danskerne opmærksomme på, at de kan være med i foreningsdemokratiet bag Nykredit. Og så vil Forenet Kredit gøre sig synlig med forskellige forskningsprojekter. Således vil foreningen finansiere et forskningsprojekt, der skal kortlægge udfordringerne med kredit i landdistrikterne.

- Landdistrikterne betyder meget for Forenet Kredit. Vi er en forening for hele Danmark. Mange medlemmer kommer fra landdistrikterne, muligvis fordi Nykredit har en stor markedsandel der. Vi har en fælles interesse i, at landdistrikterne også udvikler sig og ikke kobles af væksten. Vi må blot konstatere, at i nogle områder er boligerne ikke så omsættelige, hvilket igen smitter af på mulighederne for at få det finansieret.

Vi vil være i hele Danmark

I mange landdistrikter er der større risiko ved at låne ud, fordi det er svært at tiltrække tilflyttere. Det gør risikoen for tab betydeligt større end i områder med stærk vækst. Det er en udfordring og en ond cirkel, som Nina Smith mener at Forenet Kredit og Nykredit er forpligtede til at tage hånd om.

- Nu vil vi se på, hvad man gør i andre lande, og hvilke løsninger der kan bruges i Danmark. Nykredit har en strategi om at være til stede i hvert eneste postnummer. Vi forlader ikke landdistrikterne, fastslår formanden.

Jeg kan godt blive lidt forstemt, når det bliver sagt, at danske landmænd tænker mere på deres produktion end på naturen. De landmænd, jeg kender, er dygtige og vil kun gøre det bedst mulige for både naturen og samfundet.

Nina Smith, formand for Forenet Kredit

Et erhverv parat til omstilling

Nina Smith for Forenet Kredit er opvokset på et statshusmandsbrug på Fyn og ejer selv et mindre landbrug på Djursland. Hun må konstatere, at Nykredit kategoriserer det som et deltidslandbrug, men hun bor omgivet af mange produktionslandbrug og føler derfor, at hun har et ganske godt indblik i erhvervet.

- Jeg kan godt blive lidt forstemt, når det bliver sagt, at danske landmænd tænker mere på deres produktion end på naturen. De landmænd, jeg kender, er dygtige og vil kun gøre det bedst mulige for både naturen og samfundet.

- Jeg genkender ikke det billede, at landbruget kun vil producere mere og mere. Jeg synes, at landmændene er meget omstillingsparate. Både når det gælder antibiotika og CO2-reduktion, er dansk landbrug blandt de mest effektive i verden, og jeg er sikker på, at landmændene også er klar til at hjælpe med klimaudfordringen, som er en helt reel trussel.

På Agromek for første gang

Du kan møde Nina Smith på Nykredit og Forenet Kredits stand på Agromek torsdag den 29. november. Det er hendes første besøg på Agromek, så hun er spændt på, hvad der vil møde hende.

- Jeg forventer, at det er fronten af dansk landbrug, som er med. Jeg glæder mig til at se nogle af de spændende ting, der foregår i dette erhverv, hvor der er meget kort vej mellem forskning og implementering.

- Jeg tror, at jeg vil blive bekræftet i, at det er et meget omstillingsparat erhverv, der lever op til, hvad fremtidens forbrugere gerne vil have. Verden har stadig brug for fødevarer, så jeg ser lyst på dansk landbrugs fremtid.

Relaterede Artikler

Brexit: Briterne kan smide en ekstra finanskrise i hovedet på sig selv

I værste fald vil salget af danske fødevarer falde fra 12 mia. til 3 mia. kr. på det britiske marked. Meget kan dog hentes hjem på andre markeder, vurderer Frank Øland, cheføkonom i Landbrug & Fødevarer.

Forsikring dækker hvis din erhvervskonto udsættes for digitalt indbrud

Gratis netbankforsikring til kunder med MitNykredit Erhverv.

Nu kommer der ErhvervsKroner til dig

Foreningsejerskab baner vej for rabat på bidraget for erhvervskunderne i Nykredit