Danske landmænd forpagter landbrugsjord for 3 mia. kr. om året

Det forpagtede landbrugsareal er moderat stigende og udgør nu 30 procent. Alligevel er det blandt de laveste andele i de 28 EU-lande.

Danmark er blandt de EU-lande, hvor andelen af forpagtet jord er lavest, nemlig cirka 780.000 ha. Det fremgår af en udredning om forpagtningspriser fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

Af rapporten fremgår også, at forpagtningsprisen, ifølge stikprøver, udgør ca. 3.920 kr. kr. pr. ha. Det er et gennemsnit, som dækker over betydelige forskelle.

- Ud fra gennemsnittet, kan vi altså opgøre den økonomiske værdi af forpagtninger af landbrugsjord i Danmark til mere end 3 milliarder kroner årligt, siger Poul Erik Jørgensen, landbrugsdirektør i Nykredit.

Mere og mere forpagtning

Siden 1992 er den samlede forpagtede andel af landbrugsarealet i Danmark vokset med over 30 procent til små 800.000 ha. Det er der ifølge Poul Erik Jørgensen god mening i:

- Den landmand, som bortforpagter, kan fastholde boligen og sin tilknytning til ejendommen uden at være forpligtet til at være traktorfører og økonomisk presset til at opnå optimale udbytter på jorden.

- Og den landmand, som forpagter, får suppleret sin bedrift uden at skulle ud i en ny stor kapitalbinding. Han får en større løbende omsætning og bedre mulighed for at udøve sit erhverv på et større areal. Derfor har han bedre chance for at tjene på bedriften i stedet for at skulle satse på konjunkturgevinster, som over de sidste ti år har været ganske svingende.

Antal bedrifter i Danmark og samlet forpagtet areal for perioden 1992-2015

Landmand bliver ekstern investor

Poul Erik Jørgensen tilføjer, at den landmand, som bortforpagter sin jord, kan have flere grunde til det. Alderen behøver ikke være det afgørende.

- Måske er ræsonnementet, at han kan skabe sig et bedre indtægtsgrundlag ved at forpagte sin jord ud og tage et job. På den måde bliver han i realiteten en ekstern investor, som har investeret i jord, men ikke skal leve af den, påpeger Poul Erik Jørgensen.

Vi er langt nede på EU-listen

Danmark er med vores 30 procent blandt de fem EU-lande med den laveste andel forpagtede jord. I Slovakiet er andelen over 90 procent, mens lande som Bulgarien, Frankrig og Tjekkiet når over 80 procent ifølge undersøgelsen fra Institut for Fødevarer og Ressourceøkonomi

Poul Erik Jørgensen tror, at trenden vil fortsætte i Danmark:
- Vi kommer til at se andre investorer, som vil være interesserede i at finansiere landbrug uden at selv at drive det. I stedet slår de sig sammen med dygtige landmænd, der forpagter jorden og måske også bygningerne. Vi har også set investorer, der samarbejder med en ung landmand, og dermed fremmer generationsskiftet.

- Jeg kan nemt se, at en landmand, som måske allerede har tre gårde i sin bedrift og ser muligheder i yderligere en ejendom, med fordel kan slå sig sammen med ekstern investor. På den måde undgår han at få en for lav egenkapitalprocent og en meget høj ekstra kapitalbinding. Forpagtning giver ham i stedet en driftsmæssig og økonomisk frihedsgrad.

Afgiften skal være en afbalancering

Poul Erik Jørgensen understreger, at forpagtningsafgiften skal være afbalanceret i forhold til investors og forpagters interesser. Og hvis der er tale om investorer uden for landbruget, mener han, at begge parter vil have interesse i langvarige forpagtningsaftaler, gerne ud over fem år. Det vil sikre investors investering over en længere periode og styrke forpagterens mulighed for at integrere det forpagtede bedst muligt i sin bedrift og maskindisponering. 

- Den eksterne investor vil regne på sin case; hvad er afkastet af min investering? Og forpagteren vil se, hvad han får ud af at passe jorden. Kan det afbalanceres i forpagtningsafgiften, tror jeg, at både afgifter og jordpriser vil blive liggende i det stabile leje, som vi nu har set et stykke tid, siger Nykredits landbrugsdirektør, der ser forpagtninger som et godt supplement til selvejet.

Skrevet af: journalist, Ulrik Larsen