Forsikringsdækning - når skaden er sket

Her kan du læse om, hvem du skal kontakte alt efter, hvilken skade der er sket, hvis du har en rejseforsikring gennem dit kreditkort.

Mand med kuffert kigger på fly i lufthavnen

Hvis du i tilfælde af sygdom, tilskadekomst, rejseassistance og øvrige skader i udlandet får brug for akut hjælp, skal du hurtigst muligt anmelde forsikringsskaden til:

SOS International a/s

Nitivej 6

2000 Frederiksberg

Telefon: +45 3355 2350

E-mail: sos@sos.eu

Skadeanmeldelsesblanket

 

I alle øvrige skadestilfælde - herunder afbestilling - skal du hurtigst muligt eller evt. efter hjemkomsten anmelde forsikringsskaden til:

Privatsikring på +45 44 55 22 00

Privatsikrings åbningstider

Man-tirs: 8:00-16:00

Ons: 9:00-16:00

Tors: 9:00-17:45

Fre: 9:00-16:00

Skadesanmeldelse på Privatsikring

 

Har du spørgsmål omkring forhåndsgodkendelse eller rejseservice, skal du kontakte SOS Rejseservice på:

Telefon: +45 3355 2350

Mail: sos@sos.dk

Når skaden er sket: Afbestilling af rejse

 • afbestil rejsen hos rejsebureauet.
 • kontakt Privatsikring for at anmelde skaden. Husk at have dit kortnummer på dit kreditkort klar.
 • kontakt læge for udfyldelse af lægeerklæring.
 • udfyld og indsend skadeanmeldelsesblanket til Privatsikring sammen med flybillet, lægeerklæring samt kvittering for rejsen.

Skadesanmeldelse på Privatsikring

Når skaden er sket: Akut opstået sygdom eller tilskadekomst m.m. i udlandet

 • kontakt SOS International. Husk at have dit kortnummer på dit kreditkort klar. I tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst vil SOS International stille økonomisk sikkerhed overfor læge eller hospital, såfremt dette er nødvendigt.
 • gem alle kvitteringer for udgifter ved skaden (tjekliste).
 • ved hjemkomst udfyldes og indsendes skadeanmeldelse til SOS International sammen med originale specificerede kvitteringer, kopi af politirapport samt evt. anden anden dokumentation, der er krævet i forsikringsbetingelserne.

Hent skadeanmeldelsesblanket.

Når skaden er sket: Ved anmeldelse af flyforsinkelse

 • anmeld krav om erstatning for flyforsinkelsen til flyselskabets repræsentanter på stedet.
 • du skal sørge for at få en kopi af flyselskabets rapport (P.I.R) om forsinkelsen.
 • udfyld og indsend skadeanmeldelsesblanket til AIG sammen med original flybillet, oplysning om flynummer, afgangssted og destination, original af flyselskabets rapport (P.I.R.) om forsinkelsen samt originale kvitteringer.

Skadesanmeldelse på Privatsikring

Når skaden er sket: Ved anmeldelse af bagageforsinkelse

 • anmeld krav om erstatning for den forsinkede bagage til flyselskabets repræsentanter på stedet.
 • du skal sørge for at få en kopi af flyselskabets rapport (P.I.R) om forsinkelsen og tidspunktet for, hvornår bagagen blev udleveret til kunden.
 • udfyld og indsend skadeanmeldelsesblanket til Privatsikring sammen med kopi af flybillet, oplysning om flynummer, afgangssted og destination, original af flyselskabets rapport (P.I.R.) om forsinkelsen og tidspunktet for bagagens udlevering til dig samt originale, specificerede kvitteringer for afholdte udgifter.

Skadesanmeldelse på Privatsikring

Ved anmeldelse af selvrisikoskade på motorkøretøj, hvor lejen er betalt med et Mastercard Business Platinum

Udfyld skadeanmeldelsesformular hos Privatsikring sammen med originalt lejebevis/kontrakt.

Skadesanmeldelse på Privatsikring

Følgende dokumentation eftersendes:

 • dokumentation for, at billejen er betalt med dit Mastercard Business Platinum kort.
 • kopi af lejerens/førerens kørekort.
 • original reparationsregning/dokumentation fra udlejer med specifikation af krav.
 • kopi af biludlejningsselskabets skadeanmeldelse.
 • evt. politirapport.