Aktuelle renter og ydelser

Opdateret den 27.03.2020.

 

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,35% 1,45 99,40 106.770 120.063
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,00% 2,29 97,10 106.761 123.578
F-Kort -0,41% 1,29 99,61 107.896 119.758
Tilpasningslån F5 0,24% 1,72 111.693 129.103
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 2,15 99,38 102.835 123.102
Fastforrentet kontantlån 0,64% 2,14 99,38 102.088 123.780

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,35% 1,39 99,40 54.384 67.936
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,00% 2,01 97,10 53.070 70.223
F-Kort -0,41% 1,25 99,61 55.665 67.764
Tilpasningslån F5 0,25% 1,74 53.016 70.940
Fastforrentet obligationslån, 1,5% 1,50% 3,07 99,71 45.277 76.205
Fastforrentet kontantlån 1,52% 3,06 99,71 45.290 76.454

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,35% 1,37 99,40 37.333 50.533
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,00% 1,91 97,10 35.164 52.429
F-Kort -0,41% 1,24 99,61 38.243 50.421
Tilpasningslån F5 0,25% 1,75 34.447 52.529
Fastforrentet obligationslån, 1,5% 1,50% 3,23 97,72 28.463 60.239
Fastforrentet kontantlån 1,68% 3,21 97,72 27.587 61.280

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,35% 1,36 99,40 1.940 15.752
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,00% 1,86 97,10 0 17.487
F-Kort -0,41% 1,24 99,61 3.376 15.712
Tilpasningslån F5 0,26% 1,75 0 18.349
Fastforrentet obligationslån, 2,0% 2,00% 3,56 99,75 0 36.674

 

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

 

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.