Aktuelle renter og ydelser

Opdateret den 11.01.2021. Opdateres ugentligt.

 

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,19% 1,25 100,22 104.012 116.947
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,14% 1,39 101,21 100.196 116.398
F-Kort -0,01% 1,32 100,33 102.532 116.799
Tilpasningslån F5 -0,34% 1,15 111.900 123.562
Fastforrentet obligationslån, 0,0% 0,00% 1,51 99,98 104.600 119.692
Fastforrentet kontantlån 0,00% 1,51 99,98 104.629 119.721

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,19% 1,27 100,22 53.679 66.860
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,14% 1,50 101,21 50.330 66.840
F-Kort -0,01% 1,34 100,33 52.245 66.776
Tilpasningslån F5 -0,32% 1,17 55.260 67.355
Fastforrentet obligationslån, 0,0% -0,11% 1,08 100,10 34.434 43.826
Fastforrentet kontantlån 0,96% 2,47 100,50 47.343 72.484

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,19% 1,27 100,22 36.590 49.917
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,14% 1,54 101,21 33.458 50.072
F-Kort -0,01% 1,35 100,33 35.229 49.850
Tilpasningslån F5 -0,31% 1,18 37.065 49.291
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,50 100,28 29.973 55.763
Fastforrentet kontantlån 0,96% 2,47 100,83 29.879 55.110

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,19% 1,28 100,22 2.199 15.633
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,14% 1,56 101,21 0 16.821
F-Kort -0,01% 1,35 100,33 811 15.613
Tilpasningslån F5 -0,31% 1,18 0 12.464
Fastforrentet obligationslån, 0,0% 0,14% 0,90 101,21 32.906 41.547

 

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

 

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.