Aktuelle renter og ydelser

Her kan du orientere dig om de aktuelle priser på lån i danske kroner.

Opdateret den 19.07.2018

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån

-0,20%

1,26%

99,95 104.713 117.330
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,08% 1,19% 102,00 99,813 115.403
F-kort -0,25% 1,26% 100,04 104.607 117.210
Tilpasningslån F5 0,16% 1,64%   104.247 120.967
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 2,31% 98,60 103.638

124.041

Fastforrentet kontantlån 0,78% 2,30% 98,60 100.885 123.815

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån -0,20% 1,26% 99,95 54.164 67.023
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,08% 1,38% 102,00

50.216

66.108
F-Kort -0,25% 1,26% 100,04 54.108 66.956
Tilpasningslån F5 0,21% 1,69%   51.358 68.860
Fastforrentet obligationslån, 1,50% 1,50% 3,12% 99,29 45.507 76.573
Fastforrentet kontantlån 1,57% 3,11% 99,29 44.825 76.428

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån -0,20% 1,26% 99,95 36.940 50.027
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,08% 1,45% 102,00 33.453 49.447
F-Kort -0,25% 1,26% 100,04 37.041 49.972
Tilpasningslån F5 0,22% 1,71%   33.796 51.537
Fastforrentet obligationslån, 2,00% 2,00% 3,59%

99,44

25.855 62.293
Fastforrentet kontantlån 2,04% 3,59% 99,44 25.531 62.198

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån -0,20% 1,25% 99,95 2.555 15.661
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,08% 1,48% 102,00 0 16.199
F-Kort -0,25% 1,27% 100,04 2.547 15.645
Tilpasningslån F5 0,23% 1,72%   0 18.124
Fastforrentet obligationslån, 2,00% 2,00% 3,69% 97,93 0 37.380

 

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

 

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.