Aktuelle renter og ydelser

Opdateret den 03.08.2020. Opdateres ugentligt.

 

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,16% 1,33 100,06 103.875 117.319
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,22% 2,05 98,40 102.983 120.465
F-Kort -0,16% 1,32 100,15 103.793 117.206
Tilpasningslån F5 -0,21% 1,28 106.082 119.045
Fastforrentet obligationslån, -0,5% -0,50% 1,60 97,16 110.034 120.369
Fastforrentet kontantlån 0,04% 1,57 97,16 107.513 123.445

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,16% 1,34 100,06 53.291 66.996
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,22% 1,90 98,40 51.459 69.280
F-Kort -0,16% 1,33 100,15 53.255 66.929
Tilpasningslån F5 -0,19% 1,31 53.336 66.779
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 2,23 98,14 50.766 71.675
Fastforrentet kontantlån 0,68% 2,21 98,14 49.943 72.740

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,16% 1,34 100,06 36.186 49.997
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,22% 1,84 98,40 34.056 51.992
F-Kort -0,16% 1,33 100,15 36.186 49.948
Tilpasningslån F5 -0,18% 1,32 35.826 49.417
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,60 99,02 30.348 56.456
Fastforrentet kontantlån 1,08% 2,60 99,02 29.912 56.860

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,16% 1,34 100,06 1.679 15.650
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,22% 1,81 98,40 0 18.160
F-Kort -0,16% 1,34 100,15 1.695 15.635
Tilpasningslån F5 -0,17% 1,32 0 13.857
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,64 98,29 0 26.600

 

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

 

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.