Aktuelle renter og ydelser

Opdateret den 19.02.2020. Opdateres ugentligt.

 

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,35% 1,14 100,04 106.632 118.136
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,00% 1,52 99,97 103.223 118.302
F-Kort -0,41% 1,11 99,92 107.358 118.334
Tilpasningslån F5 -0,34% 1,14 113.349 124.952
Fastforrentet obligationslån, -0,5% -0,50% 1,61 97,13 110.196 120.541
Fastforrentet kontantlån 0,08% 1,58 97,13 107.303 123.666

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,35% 1,15 100,04 55.495 67.227
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,00% 1,51 99,97 51.941 67.320
F-Kort -0,41% 1,11 99,92 56.146 67.341
Tilpasningslån F5 -0,33% 1,16 55.683 67.695
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 2,12 99,04 50.366 71.104
Fastforrentet kontantlån 0,60% 2,11 99,04 49.912 71.712

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,35% 1,15 100,04 38.287 50.114
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,00% 1,51 99,97 34.703 50.183
F-Kort -0,41% 1,10 99,92 38.930 50.199
Tilpasningslån F5 -0,32% 1,17 37.300 49.436
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 2,33 96,19 33.726 55.235
Fastforrentet kontantlån 0,76% 2,28 96,19 32.472 56.788

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,35% 1,15 100,04 3.697 15.662
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,00% 1,51 99,97 0 15.683
F-Kort -0,41% 1,10 99,92 4.272 15.688
Tilpasningslån F5 -0,32% 1,17 0 12.371
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,57 99,31 0 26.364

 

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

 

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.