Aktuelle renter og ydelser

Opdateret den 08.04.2021. Opdateres ugentligt.

 

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,18% 1,29 100,18 103.660 116.891
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,14% 1,45 101,03 100.237 116.652
F-Kort -0,28% 1,39 99,90 103.778 117.221
Tilpasningslån F5 -0,21% 1,28 114.184 127.115
Fastforrentet obligationslån, 0,0% 0,00% 1,93 97,98 106.700 122.098
Fastforrentet kontantlån, 0,0% 0,40% 1,91 97,98 104.789 124.307

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,18% 1,30 100,18 53.368 66.851
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,14% 1,55 101,03 50.318 67.047
F-Kort -0,28% 1,39 99,90 53.334 67.039
Tilpasningslån F5 -0,19% 1,30 55.293 68.693
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 2,42 96,50 51.623 72.891
Fastforrentet kontantlån, 0,5% 0,88% 2,38 96,50 49.637 74.965

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,18% 1,31 100,18 36.345 49.913
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,14% 1,58 101,03 33.424 50.258
F-Kort -0,28% 1,38 99,90 36.259 50.053
Tilpasningslån F5 -0,19% 1,31 36.700 50.241
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,74 97,41 30.835 57.368
Fastforrentet kontantlån, 1,0% 1,20% 2,72 97,41 29.806 58.472

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,18% 1,31 100,18 1.894 15.634
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,14% 1,60 101,03 0 17.044
F-Kort -0,28% 1,38 99,90 1.704 15.678
Tilpasningslån F5 -0,18% 1,31 0 13.789
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,76 96,36 0 27.125

 

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

 

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.