Aktuelle renter og ydelser

Opdateret den 22.03.2019

 

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,24% 1,23 100,00 106.951 119.287
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,10% 1,08 102,44 101.375 116.844
F-Kort -0,22% 1,21 100,11 106.719 119.184
Tilpasningslån F5 -0,06% 1,41 112.943 127.400
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 1,98 100,18 102.002 122.105
Fastforrentet kontantlån 0,46% 1,98 100,18 102.360 122.146

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,24% 1,23 100,00 54.956 67.531
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,10% 1,31 102,44 50.548 66.316
F-Kort -0,22% 1,22 100,11 54.768 67.473
Tilpasningslån F5 -0,03% 1,45 54.394 69.417
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,73 98,23 48.322 74.479
Fastforrentet kontantlån 1,18% 2,71 98,23 46.606 74.191

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,24% 1,23 100,00 37.517 50.258
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,10% 1,39 102,44 33.583 49.451
F-Kort -0,22% 1,23 100,11 37.428 50.212
Tilpasningslån F5 -0,03% 1,46 35.844 51.036
Fastforrentet obligationslån, 1,5% 1,50% 3,15 98,59 28.236 59.760
Fastforrentet kontantlån 1,60% 3,14 98,59 27.367 59.484

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,24% 1,23 100,00 2.850 15.664
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,10% 1,44 102,44 0 16.064
F-Kort -0,22% 1,23 100,11 2.706 15.650
Tilpasningslån F5 -0,02% 1,46 0 15.474
Fastforrentet obligationslån, 1,5% 1,50% 3,24 97,02 0 32.350

 

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

 

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.