Aktuelle renter og ydelser

Opdateret den 27.10.2020. Opdateres ugentligt.

 

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,20% 1,31 100,00 104.415 117.508
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,22% 1,63 100,12 101.509 118.093
F-Kort -0,16% 1,31 100,18 103.910 117.299
Tilpasningslån F5 -0,30% 1,18 109.363 121.344
Fastforrentet obligationslån, 0,0% 0,00% 1,51 100,00 104.500 119.568
Fastforrentet kontantlån 0,00% 1,51 100,00 104.500 119.568

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,20% 1,31 100,00 53.724 67.073
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,22% 1,64 100,12 50.847 67.752
F-Kort -0,16% 1,32 100,18 53.303 66.953
Tilpasningslån F5 -0,29% 1,21 54.528 66.948
Fastforrentet obligationslån, 0,0% 0,50% 2,19 98,45 50.624 71.472
Fastforrentet kontantlån 0,96% 2,47 100,50 47.346 72.480

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,20% 1,31 100,00 36.612 50.047
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,22% 1,64 100,12 33.746 50.760
F-Kort -0,16% 1,33 100,18 36.219 49.957
Tilpasningslån F5 -0,28% 1,21 36.648 49.203
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,61 98,99 30.348 56.455
Fastforrentet kontantlån 1,04% 2,55 99,63 29.882 56.234

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,20% 1,31 100,00 2.053 15.663
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,22% 1,64 100,12 0 17.227
F-Kort -0,16% 1,33 100,18 1.718 15.635
Tilpasningslån F5 -0,27% 1,22 0 12.799
Fastforrentet obligationslån, 0,0% 1,00% 2,59 98,99 0 26.400

 

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

 

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.