Aktuelle renter og ydelser

Opdateret den 13.06.2019

 

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,27% 1,18 100,13 106.901 118.974
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,10% 0,97 102,82 100.951 115.989
F-Kort -0,04% 1,14 99,97 107.618 119.065
Tilpasningslån F5 0,00% 1,53 103.993 119.071
Fastforrentet obligationslån, 0,0% 0,00% 1,68 99,15 105.400 120.621
Fastforrentet kontantlån 0,16% 1,68 99,15 103.744 120.490

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,27% 1,19 100,13 55.099 67.403
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,10% 1,24 102,82 50.463 65.790
F-Kort -0,04% 1,13 99,97 55.790 67.455
Tilpasningslån F5 -0,03% 1,49 52.274 67.342
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 1,58 96,89 50.525 63.410
Fastforrentet kontantlån 0,82% 2,34 96,89 48.280 72.112

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,27% 1,20 100,13 37.789 50.172
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,10% 1,33 102,82 33.593 49.016
F-Kort -0,04% 1,13 99,97 38.473 50.210
Tilpasningslån F5 -0,04% 1,48 34.972 50.052
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,66 98,32 30.545 56.836
Fastforrentet kontantlån 1,12% 2,64 98,32 29.483 56.567

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,27% 1,20 100,13 3.105 15.643
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,10% 1,38 102,82 0 15.616
F-Kort -0,04% 1,13 99,97 3.772 15.655
Tilpasningslån F5 -0,05% 1,48 0 15.164
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,13 96,81 0 21.882

 

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

 

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.