Aktuelle renter og ydelser

Opdateret den 17.01.2022. Opdateres ugentligt.

 

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,24% 1,19 100,24 104.580 116.945
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,07% 1,10 102,32 99.588 114.910
F-Kort -0,32% 1,27 100,12 104.699 117.149
Tilpasningslån F5 0,11% 1,58 109.982 126.176
Fastforrentet obligationslån, 0,0% 0,00% 2,25 96,54 108.300 123.921
Fastforrentet kontantlån, 0,0% 0,68% 2,21 96,54 105.091 127.822

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,24% 1,21 100,24 54.214 66.816
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,07% 1,31 102,32 50.168 65.785
F-Kort -0,32% 1,28 100,12 54.235 66.934
Tilpasningslån F5 0,15% 1,63 52.984 69.868
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,94 96,49 49.220 75.848
Fastforrentet kontantlån, 1,0% 1,36% 2,90 96,49 47.558 78.039

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,24% 1,21 100,24 37.094 49.873
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,07% 1,39 102,32 33.464 49.182
F-Kort -0,32% 1,29 100,12 37.177 49.959
Tilpasningslån F5 0,16% 1,65 34.693 51.784
Fastforrentet obligationslån, 1,5% 1,50% 3,27 97,23 28.605 60.526
Fastforrentet kontantlån, 1,5% 1,72% 3,25 97,23 27.525 61.801

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,24% 1,22 100,24 2.770 15.615
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,07% 1,43 102,32 0 15.917
F-Kort -0,32% 1,29 100,12 2.690 15.642
Tilpasningslån F5 0,17% 1,65 0 17.424
Fastforrentet obligationslån, 1,5% 1,50% 3,32 95,96 0 32.670

 

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

 

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.

Kom godt videre

Aktuel renteprognose

Læs om renteudviklingen og Nykredits forventninger hertil i de næste 12 måneder.
Se prognose

Dagens obligationskurser - Indfrielse

Se oversigten over Nykredits indfrielseskurser.
Se indfrielseskurser

Obligationskurser - Udbetaling

Her finder du en oversigt over Nykredits udbetalingskurser.
Se dagens udbetalingskurser

Beregn nyt realkreditlån til virksomhed

Gå til beregneren

Beregn omlægning af lån til virksomhed

Gå til beregneren