Aktuelle renter og ydelser

Opdateret den 26.08.2021. Opdateres ugentligt.

 

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,18% 1,27 100,23 104.837 117.998
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,14% 1,23 101,99 100.595 116.605
F-Kort -0,03% 1,39 99,93 104.307 118.393
Tilpasningslån F5 -0,15% 1,34 106.806 120.378
Fastforrentet obligationslån, 0,0% 0,00% 1,87 98,27 106.400 121.738
Fastforrentet kontantlån, 0,0% 0,36% 1,86 98,27 104.593 123.626

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,18% 1,30 100,23 53.668 67.090
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,14% 1,42 101,99 50.253 66.581
F-Kort -0,03% 1,38 99,93 52.956 67.316
Tilpasningslån F5 -0,12% 1,37 53.261 67.368
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,60 99,32 47.815 73.675
Fastforrentet kontantlån, 1,0% 1,08% 2,60 99,32 47.382 74.074

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,18% 1,30 100,23 36.479 49.998
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,14% 1,48 101,99 33.350 49.784
F-Kort -0,03% 1,38 99,93 35.713 50.165
Tilpasningslån F5 -0,12% 1,38 35.599 49.870
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,80 96,76 31.068 57.791
Fastforrentet kontantlån, 1,0% 1,24% 2,76 96,76 29.893 59.194

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,18% 1,31 100,23 1.931 15.619
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,14% 1,51 101,99 0 16.645
F-Kort -0,03% 1,38 99,93 1.034 15.671
Tilpasningslån F5 -0,11% 1,38 0 14.555
Fastforrentet obligationslån, 1,5% 1,50% 3,07 99,46 0 31.530

 

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

 

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.