Aktuelle renter og ydelser

Her kan du orientere dig om de aktuelle priser på lån i danske kroner.

Opdateret den 25.06.2018

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån

-0,25%

1,23%

100,10 106.715 119.230
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,07% 1,22% 101,80 102.003 117.603
F-kort 0,00% 1,27% 99,95 106.745 119.349
Tilpasningslån F5 0,20% 1,67%   103.410 120.473
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 2,37% 98,32 103.926 124.408
Fastforrentet kontantlån 0,83% 2,35% 98,32 100.626 124.137

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån -0,25% 1,24% 100,10 54.713 67.471
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,07% 1,39% 101,80 50.829 66.732
F-Kort 0,00% 1,26% 99,95 54.690 67.538
Tilpasningslån F5 0,24% 1,73%   51.007 68.895
Fastforrentet obligationslån, 1,50% 1,50% 3,16% 98,94 45.673 76.871
Fastforrentet kontantlån 1,61% 3,15% 98,94 44.652 76.653

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån -0,25% 1,24% 100,10 37.366 50.205
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,07% 1,45% 101,80  33,757 49.761
F-Kort 0,00 1,26% 99,95 37.325 50.255
Tilpasningslån F5 0,26% 1,75%   33.532 51.672
Fastforrentet obligationslån, 2,00% 2,00% 3,64% 98,97 25,998 62.653
Fastforrentet kontantlån 2,08% 3,62% 98,97 25.381 62.428

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån -0,25% 1,25% 100,10 2.644 15.645
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,07% 1,48% 101,80 0 16.204
F-Kort 0,00% 1,26% 99,95 2.568 15.661
Tilpasningslån F5 0,27% 1,76%   0 18.541
Fastforrentet obligationslån, 2,00% 2,00% 3,73% 97,49 0 37.520

 

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

 

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.