Aktuelle renter og ydelser

Opdateret den 16.06.2021. Opdateres ugentligt.

 

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,18% 1,29 100,15 105.776 118.966
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,14% 1,41 101,15 102.248 118.535
F-Kort -0,28% 1,41 99,80 105.780 119.439
Tilpasningslån F5 0,13% 1,66 103.475 119.848
Fastforrentet obligationslån, 0,0% 0,00% 2,08 97,32 107.400 122.909
Fastforrentet kontantlån, 0,0% 0,52% 2,05 97,32 104.979 125.883

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,18% 1,30 100,15 53.936 67.381
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,14% 1,52 101,15 50.849 67.450
F-Kort -0,28% 1,39 99,80 53.724 67.648
Tilpasningslån F5 0,10% 1,62 51.651 68.056
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 2,82 97,44 48.715 75.087
Fastforrentet kontantlån, 1,0% 1,28% 2,80 97,44 47.313 76.653

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,18% 1,31 100,15 36.621 50.151
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,14% 1,56 101,15 33.680 50.386
F-Kort -0,28% 1,38 99,80 36.337 50.350
Tilpasningslån F5 0,09% 1,61 34.324 50.754
Fastforrentet obligationslån, 1,5% 1,50% 3,20 98,08 28.360 60.024
Fastforrentet kontantlån, 1,5% 1,64% 3,18 98,08 27.745 60.893

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,18% 1,31 100,15 1.934 15.634
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 0,14% 1,58 101,15 0 16.912
F-Kort -0,28% 1,38 99,80 1.506 15.696
Tilpasningslån F5 0,08% 1,61 0 16.526
Fastforrentet obligationslån, 1,5% 1,50% 3,25 96,82 0 32.400

 

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

 

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.