Aktuelle renter og ydelser

Opdateret den 20.08.2019

 

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,32% 1,09 100,11 106.806 117.962
RenteMax 3% renteloft til 2028 -0,01% 0,89 103,07 100.053 114.628
F-Kort -0,43% 1,05 99,80 107.981 118.265
Tilpasningslån F5 -0,61% 0,87 108.834 117.724
Fastforrentet obligationslån, 0,0% 0,00% 1,39 100,58 103.900 118.876
Fastforrentet kontantlån -0,11% 1,39 100,58 105.023 118.958

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,32% 1,10 100,11 55.748 67.124
RenteMax 3% renteloft til 2028 -0,01% 1,18 103,07 50.363 65.228
F-Kort -0,43% 1,02 99,80 56.813 67.297
Tilpasningslån F5 -0,59% 0,90 55.583 64.896
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 1,25 99,89 49.004 61.490
Fastforrentet kontantlån 0,51% 2,03 99,89 49.754 70.384

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,32% 1,10 100,11 38.405 50.042
RenteMax 3% renteloft til 2028 -0,01% 1,28 103,07 33.658 48.620
F-Kort -0,43% 1,02 99,80 39.613 50.164
Tilpasningslån F5 -0,58% 0,91 38.017 47.458
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 2,23 97,37 33.273 54.493
Fastforrentet kontantlån 0,68% 2,20 97,37 31.501 54.043

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,32% 1,10 100,11 4.037 15.637
RenteMax 3% renteloft til 2028 -0,01% 1,33 103,07 35 15.195
F-Kort -0,43% 1,01 99,80 4.990 15.677
Tilpasningslån F5 -0,57% 0,91 0 9.687
Fastforrentet obligationslån, 1,0% 1,00% 1,91 100,19 0 21.140

 

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

 

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.