Aktuelle renter og ydelser

Her kan du orientere dig om de aktuelle priser på lån i danske kroner.

Opdateret den 23.04.2018

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån

-0,25%

1,22%

100,18 104.720 117.216
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,07% 1,28% 101,53 100.447 116.062
F-kort -0,29% 1,23% 100,04 104.972 117.319
Tilpasningslån F5 0,14% 1,60%   113.097 129.527
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 2,50% 97,74 104.617 125.209
Fastforrentet kontantlån 0,95% 2,47% 97,74 100.091 124.779

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån -0,25% 1,23% 100,18 54.179 66.919
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,07% 1,42% 101,53 50.515 66.435
F-Kort -0,29% 1,24% 100,04 54.390 66.978
Tilpasningslån F5 0,17% 1,64%   53.621 70.740
Fastforrentet obligationslån, 1,50% 1,50% 3,27% 97,99 46.114 77.590
Fastforrentet kontantlån 1,71% 3,25% 97,99 44.211 77.237

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån -0,25% 1,24% 100,18 37.114 49.936
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,07% 1,47% 101,53 33.655 49.678
F-Kort -0,29% 1,24% 100,04 37.310 49.980
Tilpasningslån F5 0,18% 1,66%   34.907 52.230
Fastforrentet obligationslån, 2,00% 2,00% 3,72% 98,00 26.250 63.241
Fastforrentet kontantlån 2,15% 3,70% 98,00 25.091 62.889

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån -0,25% 1,24% 100,18 2.641 15.630
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,07% 1,50% 101,53 0 16.228
F-Kort -0,29% 1,24% 100,04 2.809 15.643
Tilpasningslån F5 0,19% 1,67%   0 17.652
Fastforrentet obligationslån, 2,00% 2,00% 3,80% 96,47 0 37.940

 

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

 

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.

Kom godt videre

Aktuel renteprognose

Læs om renteudviklingen og Nykredits forventninger hertil i de næste 12 måneder.

Dagens obligationskurser - Indfrielse

Se oversigten over Nykredits indfrielseskurser.

Dagens obligationskurser - Udbetaling

Se oversigten over Nykredits udbetalingskurser.

Beregn nyt realkreditlån til virksomhed

Beregn omlægning af lån til virksomhed