Aktuelle renter og ydelser

Opdateret den 21.09.2018

 

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån 0,20% 1,25 100,00 106.770 119.263
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,08% 1,12 102,34 101.403 116.974
F Kort 0,25% 1,26 100,00 106.665 119.267
Tilpasningslån F5 0,23% 1,70 105.824 123.180
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 2,26 98,86 103.339 123.707
Fastforrentet kontantlån 0,73% 2,25 98,86 101.113 123.550

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån 0,20% 1,25 100,00 54.780 67.515
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,08% 1,34 102,34 50.538 66.412
F Kort 0,25% 1,26 100,00 54.671 67.518
Tilpasningslån F5 0,26% 1,75 51.542 69.631
Fastforrentet obligationslån, 1,5% 1,50% 3,15 98,99 45.630 76.799
Fastforrentet kontantlån 1,61% 3,14 98,99 44.676 76.620

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån 0,20% 1,25 100,00 37.279 50.250
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,08% 1,42 102,34 33.558 49.533
F Kort 0,25% 1,26 100,00 37.316 50.244
Tilpasningslån F5 0,27% 1,77 33.729 52.042
Fastforrentet obligationslån, 2,0% 2,00% 3,61 99,24 25.923 62.475
Fastforrentet kontantlån 2,06% 3,60 99,24 25.463 62.299

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån 0,20% 1,25 100,00 2.682 15.660
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,08% 1,46 102,34 0 16.175
F Kort 0,25% 1,26 100,00 2.569 15.660
Tilpasningslån F5 0,29% 1,77 0 18.671
Fastforrentet obligationslån, 2,0% 2,00% 3,71 97,76 0 37.415

 

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

 

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.