Aktuelle renter og ydelser

Opdateret den 18.01.2019

 

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,24% 1,25 99,99 104.741 117.246
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,10% 1,19 102,04 99.704 115.381
F-Kort -0,22% 1,26 99,99 104.604 117.255
Tilpasningslån F5 0,12% 1,59 109.942 126.161
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 2,15 99,36 102.802 123.042
Fastforrentet kontantlån 0,63% 2,14 99,36 101.528 122.921

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,24% 1,25 99,99 54.235 66.981
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,10% 1,38 102,04 50.140 66.119
F-Kort -0,22% 1,25 99,99 54.094 66.987
Tilpasningslån F5 0,15% 1,63 52.966 69.837
Fastforrentet obligationslån, 1,5% 1,50% 3,07 99,72 45.267 76.171
Fastforrentet kontantlån 1,53% 3,06 99,72 45.004 76.125

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,24% 1,25 99,99 37.120 49.993
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,10% 1,44 102,04 33.389 49.470
F-Kort -0,22% 1,25 99,99 37.020 49.995
Tilpasningslån F5 0,16% 1,65 34.685 51.753
Fastforrentet obligationslån, 1,5% 1,50% 3,39 95,88 28.989 61.339
Fastforrentet kontantlån 1,80% 3,35 95,88 26.499 60.673

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån -0,24% 1,25 99,99 2.660 15.652
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,10% 1,48 102,04 0 16.285
F-Kort -0,22% 1,25 99,99 2.512 15.653
Tilpasningslån F5 0,17% 1,65 0 17.387
Fastforrentet obligationslån, 2,0% 2,00% 3,65 98,62 0 37.081

 

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

 

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.