Aktuelle renter og ydelser

 

Opdateret den 14.11.2018


Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån 0,26% 1,23 100,12 105.381 117.853
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,08% 1,15 102,15 100.385 115.900
F Kort 0,25% 1,23 100,13 105.200 117.743
Tilpasningslån F5 0,20% 1,66 107.588 124.621
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 2,26 98,85 103.348 123.681
Fastforrentet kontantlån 0,73% 2,25 98,85 101.118 123.534

 

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån 0,26% 1,24 100,12 54.396 67.115
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,08% 1,36 102,15 50.355 66.177
F Kort 0,25% 1,24 100,13 54.260 67.052
Tilpasningslån F5 0,24% 1,72 52.060 69.878
Fastforrentet obligationslån, 1,5% 1,50% 3,17 98,88 45.684 76.860
Fastforrentet kontantlån 1,62% 3,15 98,88 44.635 76.676

 

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån 0,26% 1,24 100,12 37.238 50.041
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,08% 1,42 102,15 33.517 49.443
F Kort 0,25% 1,25 100,13 37.119 49.995
Tilpasningslån F5 0,25% 1,74 34.022 52.076
Fastforrentet obligationslån, 2,0% 2,00% 3,62 99,16 25.932 62.469
Fastforrentet kontantlån 2,06% 3,61 99,16 25.447 62.330

 

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

 

Lån

Kuponrente/ Kontantrente

Eff. Rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før skat 1. år

Cibor3 lån 0,26% 1,24 100,12 2.673 15.644
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,08% 1,46 102,15 0 16.133
F Kort 0,25% 1,25 100,13 2.585 15.630
Tilpasningslån F5 0,26% 1,74 0 18.430
Fastforrentet obligationslån, 2,0% 2,00% 3,71 97,76 0 37.415

 

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

 

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.