Aktuelle renter og ydelser

Her kan du orientere dig om de aktuelle priser på lån i danske kroner.

Opdateret den 20.04.2018

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån

-0,25%

1,23%

100,10 104.726 117.236
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,07% 1,29% 101,50 100.353 115.969
F-kort -0,29% 1,23% 100,04 104.856 117.226
Tilpasningslån F5 0,12% 1,55%   113.057 129.282
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 2,46% 97,92 104.421 124.977
Fastforrentet kontantlån 0,92% 2,44% 97,92 100.256 124.579

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån -0,25% 1,24% 100,10 54.207 66.960
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,07% 1,43% 101,50 50.491 66.410
F-Kort -0,29% 1,24% 100,04 54.345 66.956
Tilpasningslån F5 0,15% 1,61%   53.685 70.607
Fastforrentet obligationslån, 1,50% 1,50% 3,22% 98,46 45.896 77.228
Fastforrentet kontantlån 1,66% 3,20% 98,46 44.429 76.949

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån -0,25% 1,24% 100,10 37.139 49.974
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,07% 1,48% 101,50 33.645 49.667
F-Kort -0,29% 1,24% 100,04 37.278 49.971
Tilpasningslån F5 0,16% 1,64%   34.987 52.116
Fastforrentet obligationslån, 2,00% 2,00% 3,68% 98,47 26.126 62.945
Fastforrentet kontantlån 2,12% 3,66% 98,47 25.235 62.663

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån -0,25% 1,25% 100,10 2.644 15.645
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,07% 1,50% 101,50 0 16.227
F-Kort -0,29% 1,24% 100,04 2.786 15.644
Tilpasningslån F5 0,17% 1,64%   0 17.460
Fastforrentet obligationslån, 2,00% 2,00% 3,76% 96,98 0 37.730

 

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

 

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.

Kom godt videre

Aktuel renteprognose

Læs om renteudviklingen og Nykredits forventninger hertil i de næste 12 måneder.

Dagens obligationskurser - Indfrielse

Se oversigten over Nykredits indfrielseskurser.

Dagens obligationskurser - Udbetaling

Se oversigten over Nykredits udbetalingskurser.

Beregn nyt realkreditlån til virksomhed

Beregn omlægning af lån til virksomhed