Investeringsrådgivning i Markets

I Nykredit lægger vi stor vægt på at yde seriøs og professionel rådgivning til vores kunder.

Direkte kontakt til eksperterne

Med en Nykredit Rådgivningsaftale får virksomheden tilknyttet en fast kontaktperson i Nykredit Markets til løbende rådgivning om virksomhedens porteføljesammensætning. Det sikrer en tæt dialog og en direkte kontakt til markedet.

Sammen får vi kortlagt investeringsprofilen og investerer ud fra individuelle ønsker. Her forholder vi os blandt andet til risiko og investeringens tidshorisont.

Hvem henvender en rådgivningsaftale sig til?

En Nykredit Rådgivningsaftale henvender sig både til kunder, der ønsker en tæt dialog og aktiv handel med individuelle værdipapirer, og til kunder, der ønsker en mindre frekvent kontakt. Nykredit Rådgivningsaftale kræver en investerbar formue på 10 mio. kr. eller mere.

Mange muligheder - du vælger

På baggrund af investeringsprofilen sammensætter vi i fællesskab en portefølje af værdipapirer. Nykredit Markets træffer ikke beslutninger om køb og salg, hvorfor alle beslutninger træffes af virksomheden selv. Omvendt forpligter vi os til at yde uopfordret rådgivning på porteføljen. Det vil sige, at Nykredit Markets uopfordret kontakter virksomheden med forslag til omlægninger baseret på vores forventninger til markedet. Det er naturligvis også muligt at ringe og drøfte muligheder i markedet med os. Vi tilbyder periodevise afkastrapporteringer, hvor periodens køb og salg af værdipapirer fremgår, ligesom afkastet heraf er beregnet. Til depotet knyttes også en internetbankaftale. Her er det blandt andet muligt at se de værdipapirer, der ligger i depotet, seneste kurs samt bevægelser på kontoen.

Konkurrencedygtige priser

Der er ingen oprettelsesgebyrer, årlige investeringsgebyrer eller lignende i forbindelse med indgåelse af en Nykredit Rådgivningsaftale. Eneste omkostning er kurtagen, der løbende betales, når der handles værdipapirer.

Fordele ved Nykredit rådgivningsaftale

  • Fast rådgiver placeret i markedet
  • Individuel rådgivning og sparring på specialistniveau
  • Rådgivning i alle aktivklasser (obligationer, aktier, erhvervsobligationer og valuta)
  • Mulighed for periodevis afkastrapportering
  • Mulighed for løbende markedskommentar og anbefalinger pr. mail

Kom godt videre

Individuel investeringsaftale

En individuel fleksibel investeringsaftale, tager udgangspunkt i, at du selv træffer dine investeringsbeslutninger med udgangspunkt i Nykredits anbefalinger.

Investér formuen

Når virksomhedens formue skal investeres, skal du blandt andet overveje din risikovillighed, dine forventninger til afkast og din tidshorisont.

Værdipapirhandel

Du kan handle værdipapirer via netbanken MitNykredit eller - ved større beløb - via Nykredit Markets.