Vilkår

Vilkår for ErhvervsKroner

Her ser du, hvilke vilkår der gælder, når du er erhvervskunde med et realkreditlån i Nykredit og dermed kan få ErhvervsKroner.

Som erhvervskunde kan du få ErhvervsKroner, hvis du har et realkreditlån i Nykredit. ErhvervsKroner-rabatten udgør 0,15% p.a. af restgælden, hvilket svarer til, at du får 375 kr. pr. kvartal pr. lånt mio. kr., du har i restgæld. Samtidig modtager du kun Erhvervskroner, hvis du betaler rettidigt på dit realkreditlån. ErhvervsKroner gælder foreløbigt til og med 31. december 2025.

Hvem kan få ErhvervsKroner?

Nykredit giver som udgangspunkt ErhvervsKroner til virksomheder, enkeltmandsvirksomheder, institutioner, landbrug, andelsboligforeninger og øvrige erhvervskunder med et realkreditlån i Nykredit.

Nykredit giver ikke ErhvervsKroner på lån til den almene sektor eller på lån til erhvervskunder, der modtager offentlig støtte på deres lån.

Kundeforhold

ErhvervsKroner kan maksimalt beregnes af en samlet restgæld på 20 mio. kr. pr. kundeforhold. Det vil sige, at frem til 31. december 2025 kan ErhvervsKroner maksimalt udgøre 7.500 kr. pr. kvartal pr. kundeforhold.

Et kundeforhold kan bestå af én eller flere låntagere. Hvis flere låntagere har fælles lån i én eller flere ejendomme, udgør de sammen ét kundeforhold.

Bidragsbetalingen

Du får automatisk ErhvervsKroner som en rabat på bidragsbetalingen ved terminsbetalinger. Din bidragsbetaling i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2024 vil derfor blive reduceret med ErhvervsKrone-satsen. ErhvervsKroner følger din bidragsbetaling og beregnes af samme restgæld og for samme antal dage, som du betaler bidrag for realkreditlånet.

ErhvervsKroner kan maksimalt udgøre et beløb svarende til din bidragsbetaling på lånet, da ErhvervsKronerne modregnes som en rabat i din bidragsbetaling.

Kom godt videre

ErhvervsKroner

Som erhvervskunde kan du få rabat på det beløb, du betaler i bidrag på dit realkreditlån i Nykredit.

Bank til ejerledere

Nykredit ErhvervsBank er til dig, som driver egen virksomhed og søger en personlig rådgiver, der har overblik over både virksomhedens økonomi og privatøkonomien.

Udvikling af din virksomhed

Her finder du bl.a. inspiration til, hvordan du udvikler nye produkter og services, som skaber værdi for dine kunder og din forretning, eller hvordan du skaber innovation i din virksomhed.