ESG-analyse 2023: Svær start på grøn omstilling

Facaden på en bæredygtig bygning

Mange danske virksomheder har svært ved at komme i gang med den grønne omstilling, og krig i Europa, økonomisk krise og pessimisme har ikke gjort arbejdet lettere. Alligevel er bæredygtighed begyndt at fylde mere på direktionsgangene. Det viser ny analyse.

Viljen er der, men kompetencer og handling mangler, når det kommer til ESG-arbejdet ude i danske virksomheder. Sådan lyder en af konklusionerne fra en ny analyse, som Nykredit ErhvervsBank har fået udarbejdet.

”Virksomhederne vil det gerne, men der er rigtig mange, der har svært ved at komme i gang. Hvad er det første step? Hvordan får man styr på data? Hvordan får man bæredygtighed over i forretningsstrategien og produktdesignet? Det kan være svært at håndtere,” siger Tonny Theirry Andersen, der er koncerndirektør i Nykredit.

ESG-analysen udkom første gang i 2022 og er netop udkommet for andet år i træk. Vi kan derfor nu se tendenser i udviklingen, når vi sætter fokus på virksomhedernes vilje, kompetencer og handling i arbejdet med miljømæssige forhold, socialt ansvar og god selskabsledelse.

 

Hvad er ESG?

ESG står får Environmental, Social og Governance.

Environmental: miljø- og klimaindsatser

Social: socialt ansvar i forhold til fx medarbejdere og omgivelser og krav til leverandører

Governance: ansvarlig virksomhedsdrift, fokus på lønforskelle mv.

Viljen er der

Mange virksomheder mangler fortsat at integrere bæredygtighed – både i form af miljømæssige tiltag, socialt ansvar og ansvarlig drift – i kerneforretningen, men der er dog nogle områder, hvor virksomhederne er længere fremme end andre.

83 procent svarer i undersøgelsen, at de ønsker at have fokus på god selskabsledelse. Lidt færre vurderer også, at de handler på det, men under hver tredje har en politik for god, ansvarlig virksomhedsdrift.

Når det kommer til de miljømæssige og sociale indsatser, falder andelen, der har viljen til at bidrage til omstillingen, og kun ca. hver tredje føler, at de har kompetencerne til at gøre noget.

Der er dog især sket en stigning i viljen til den bæredygtige omstilling hos de mellemstore og store virksomheder, når man sammenligner med undersøgelsen fra 2021. Men samtidig er der et stort fald i oplevelsen af handling og muligheder. Der er der flere grunde til.

Manglende betalingsvillighed og tunge krav

Vi har bedt virksomhederne pege på de barrierer, der er for at komme videre med den bæredygtige omstilling. Her vurderer halvdelen, at kundernes manglende villighed til at betale for den bæredygtige omstilling er en stopklods. Men næsten lige så mange oplever, at tunge dokumentationskrav gør det svært at sætte gang i en ESG-indsats.

”Med analysen kan vi bl.a. se, at bæredygtighed fortsat fylder mere på direktionsgangene, og at der er vilje til at omstille sig i virksomhederne, men at man ikke får handlet. I den forbindelse er dokumentation og økonomi de største barrierer for at udvikle eller komme i gang med en ESG-indsats. Vi kan også se, at vækstmuligheder er en af de vigtigste drivkræfter for bæredygtige initiativer, men samtidig er der færre virksomheder, som tror på, at de virksomheder med flest bæredygtige initiativer vinder fremtidens kunder. Det er nogle af de ting, som vi kommer til at tage med i vores videre arbejde om at skabe endnu bedre ESG-tilbud til virksomhederne,” siger Tonny Thierry Andersen. 

Krigen som drivkraft og barriere

Krigen i Europa fungerer både som drivkraft og barriere i virksomhederne, da den har fået hver anden virksomhed til at stille krav til leverandører om at overholde gældende love og konventioner om menneskerettigheder. Samtidig har hver tredje virksomhed foretaget en gennemgang af deres forsyningskæder og er blevet mere kritiske i valget af leverandører og samarbejdspartnere.

På den anden side har krigen også været medvirkende til, at mere end hver tredje virksomhed frygter, at vi er på vej ind i en længerevarende krise, og det opleves som en barriere for at arbejde med den bæredygtige omstilling.

Der er et betydeligt fald i andelen af virksomheder, som oplever at være bedre stillet, og som også tror på fremtiden. 1 ud af 5 virksomheder oplever, at deres økonomiske situation er dårligere i dag end for et år siden. I 2021 var det kun 1 ud af 10. Og 1 ud af 5 forventer ligeledes, at deres økonomiske situation vil være dårligere om et år – det var kun 1 ud af 20 i 2021.

Større fokus

Mere end halvdelen af virksomhederne svarer, at bæredygtighed fylder mere på direktionsgangen end året før, og 61 procent arbejder i det daglige med at integrere bæredygtighed i virksomheden. Til gengæld falder andelen af virksomheder, der tror, at det er de mest bæredygtige virksomheder, der vinder fremtidens kunder.

Også viljen til at miste indtjening for at foretage bæredygtig omstilling er faldende. Alligevel er knap halvdelen af virksomhederne klar på at tabe indtjening i den bæredygtige sags tjeneste.

 

 

Nykredits ESG-analyse

ESG-analysen er en undersøgelse, der afdækker danske virksomheders viden om bæredygtighed, parathed til at gøre deres forretning bæredygtig, og hvilke drivers og barrierer der er i den proces.

ESG-analysen gør status over danske virksomheder og ser på deres konkrete handlinger, vilje og potentiale i forhold til at arbejde med fremtidens krav til den grønne omstilling.

500 virksomheder har medvirket i den landsdækkende undersøgelse. Direktører og ejere er blevet interviewet via telefon.

Undersøgelsen er foretaget af PrimeTime og analyseinstituttet Norstat på vegne af Nykredit.

Download hele ESG-analysen for 2023 her

Tilmeld dig her vores nyhedsbrev, Nykredit ErhvervsNyt, og få løbende aktuelle nyheder, videoer og podcasts om, hvad der sker på markederne, og hvordan det kan påvirke din virksomheds økonomi.

Relaterede Artikler

Erhverv | 3 min

Nykredit tilbyder erhvervskunder adgang til nyt ESG-værktøj

Er du erhvervskunde i Nykredit, kan du nu glæde dig over at få adgang til endnu et ESG-værktøj, der kan hjælpe din virksomhed med den grønne omstilling.
Erhverv | 2 min

Niels Hedermann: Vinder af Nykredits Klima- og Bæredygtighedspris

Mælkeproducent Niels Hedermann bliver kaldt et fyrtårn inden for klima og bæredygtighed i landbruget. Nu har han vundet Nykredits Klima- og Bæredygtighedspris.
Erhverv | 3 min

Sådan kan du som selvstændig optimere pensionsopsparingen

Knap 200.000 danskere arbejder i egen virksomhed som selvstændige, og mange driver deres virksomhed som en personligt ejet virksomhed med brug af den såkaldte virksomhedsskatteordning. Er du er en af dem, så har du en rigtig god mulighed for at optimere din pensionsopsparing.