*c-questionc question887625C2-7BF1-4000-B4A3-B26DC9267EA1@3x2F9E87B5-5CC3-4957-855A-0368FBC07B2C@1xGroup 13-Group 13-Group 13+Group 13+c-questionflag-enStroke 1Stroke 1
Artikel Landbrug | 3 min

Maskinsamarbejde høster grønne fordele

Jens Ejner Larsen og Jens Hovalt Bertelsens partnerskab bliver nu endnu grønnere, efter de har leaset en ny mejetærsker og kartoffellægger gennem Nykredit Leasing. Siden september 2020 har det været muligt for eksisterende bank- og/eller realkreditkunder i Nykredit at finansiere maskiner og redskaber, der fremmer den grønne omstilling, på særdeles fordelagtige vilkår.

Nykredit

Det markbrugssamarbejde, som Jens Ejner Larsen og Jens Hovalt Bertelsen har praktiseret på deres jord de seneste 12 år, bygger egentligt på en fælles investering i en kartoffellægger. Præcis som deres fædre og tre-fire andre landmænd på egnen mellem Brønderslev og Løkken gjorde for mere end 50 år siden.

Der er sket meget i de forløbne år. Det gamle samarbejde mellem fædrene er ophørt, men Jens Ejner og Jens har intensiveret deres ved at afstemme investeringer og maskinbehov, så de tilsammen har en maskinpark, der matcher deres bedrifter. I alt dyrker de cirka 650 ha med primært korn, frøgræs og melkartofler.

Leaser for første gang

Inden for de seneste måneder har begge været ude i et par større investeringer. Jens Ejner har fået en ny mejetærsker og Jens en ny kartoffellægger. Og for første gang er det sket ved at lease udstyret, nemlig gennem Nykredit Leasings tilbud om Grøn Maskinfinansiering - en både miljøvenlig og fordelagtig finansieringsform, som Jesper Bering, deres rådgiver hos Nykredits Landbrugscenter i Nordjylland, gjorde dem opmærksom på.

Det blev muligt, fordi de nye maskiner opfylder kravene i den teknologiliste, som Nykredit Leasing har udarbejdet i samarbejde med SEGES Innovation. Listen indeholder landbrugsmaskiner og andet udstyr, der fremmer den grønne omstilling og bliver opdateret løbende.

Mejetærskeren er en Claas Lexion 8700 med sejlskærebord, hvor frøgræs og korn bliver fyldt mere jævnt ind i maskinen, der hermed udnyttes bedre i forhold til energiforbruget. Det tæller også på den grønne plusside, at mejetærskeren er udstyret med bælter og dermed et reduceret jordtryk. Kartoffellæggeren er en Grimme GL 430 med gødningsplacering, hvor fosforen lægges i en streng og bliver mere tilgængelig for kartoflerne og dannelsen af rodnet.

Bæredygtighed står højt på dagsordenen blandt danskerne, politikerne og danske landmænd. Det fokus vil vi gerne i Nykredit understøtte ved at bidrage til, at landmænd kan gennemføre en bæredygtig udvikling af deres bedrifter.
Mik Kristensen, direktør i Nykredit Leasing

Grønnere og billigere

Jens Ejner: - Når jeg skal investere, skriver jeg udgifterne op fra en ende af, og så ser jeg, hvad der står i nederste højre hjørne til sidst. Det er klart, at regnestykket ser godt ud, når omkostningerne på Grøn Maskinfinansiering er så lave. Mejetærskeren er en investering på cirka 4 mio. kr., og med traditionel finansiering ville maskinomkostningen pr. ha de næste ti år være dyrere, end hvis jeg kørte videre med den gamle maskine. Men med leasingløsningen er den nye maskine billigere end den gamle i de sidste 7 år af perioden, fordi den kræver mindre brændstof og vedligeholdelse. Samtidig ser vi sejlskærebordet som en driftsmæssig fordel, så det var egentligt en nem beslutning.

Jens nikker: - Når vi samarbejder om maskinerne, kan vi måske lige gå en tand op og vælge nogle løsninger, som vi ikke ville hver for sig. Vores samarbejde er ikke specielt formaliseret, men vi er enige om retningen. Vi vil gerne have noget udstyr, hvor vi kan spare nogle arbejdsgange – som for eksempel en kartoffellægger, der i samme arbejdsgang tildeler gødning. Og så er det jo bare et ekstra plus, at vi også bidrager til den grønne dagsorden.

Et par numre op i skostørrelse

- Vi har begge praktiseret reduceret jordbehandling i mange år, og det var vel egentligt det, der fik vores samarbejde på skinner, fordi Jens Ejner havde et rotorharvesæt, som jeg kunne bruge. Jens Ejnar har de fleste maskiner. Til gengæld har jeg en mand ansat, som Jens Ejner også kan trække på. Og når året er gået, viser det sig gerne, at det kun er et mindre beløb, som den ene skal betale til den anden.

- Nu hænger vi os heller ikke så meget i småtingene. I de store maskiner ligger en mappe, hvor vi skriver timetallene op. Men de små maskiner låner vi bare af hinanden. Skostørrelsen skal et par ekstra numre op, så vi begge kan være her…

Jens Ejner: - Vi er næsten ligeglade med, hvor mejetærskeren eller såmaskinen kører – bare de kører!

Grøn maskinfinansiering igen – ja tak

De to naboer er enige om, at næste gang, de skal investere, vil de igen vælge Grøn Maskinfinansiering gennem Nykredit Leasing.

Jens Ejner: - Alt andet vil være dumt, når økonomi og grøn omstilling går hånd i hånd. Vores pløjefri dyrkning reducerer CO2-udledningen. Det samme gælder vores maskinsamarbejde, fordi vi udnytter maskinerne bedre. Og når vi kan få grønne investeringer finansieret så attraktivt, er det da helt oplagt at fortsætte ad den vej.

Søren Christensen fra Nykredit Leasing har været leasingkonsulent på de to investeringer. Nykredit afsatte 500 mio. kr. i den første pulje, og interessen har været så stor for at lease maskiner og redskaber, at den forventes snart at være brugt.

Nykredit tilbyder fortsat fordelagtig finansiering af grønne landbrugsmaskiner

Nykredit Leasing afsatte fra oktober 2020 500 mio. kr. til særligt fordelagtige vilkår for finansiering af maskiner og redskaber, der fremmer den grønne omstilling i landbruget. I samarbejde med SEGES Innovation er der udarbejdet en teknologiliste over bæredygtige maskiner, der kan opnå den fordelagtige finansiering i Nykredit Leasing.
Der har været meget stor interesse for finansiering af grønne landbrugsmaskiner. De 500 mio. kr., der blev afsat i oktober 2020 til finansiering af bæredygtige landbrugsmaskiner blev allerede ved udgangen af 2. kvartal 2021 opbrugt, og Nykredit besluttede at tilbyde Grøn Maskinfinansiering frem til den 31. december 2021. Forenet Kredits tilskud gør det nu fortsat muligt, med en yderligere leasingpulje på 500 mio. kr. fra start 2022, så Grøn Maskinfinansiering kan tilbydes frem til udgangen af 2022. Maskinerne skal fremgå af SEGES Innovations-liste over grønne teknologier og opfylde kravene til Grøn Maskinfinansiering.

Se mere om vores grønne maskinfinansiering

Relaterede Artikler

Artikel Landbrug
4 min

Nykredit vil hjælpe landbrugskunder i gang med klimahandlingsplaner og ESG-rapporter

Dansk landbrug er i fuld gang med klimatiltag, men der vil i de kommende år blive stillet flere krav til landbrugere om at dokumentere effekten af grønne initiativer. Derfor vil Nykredit nu med to nye tiltag hjælpe flere kunder i gang med klimahandlingsplaner og ESG-rapporter. Det skal sikre, at de er på forkant med fremtidige regler på området.

Artikel Landbrug
5 min

Portræt: Fra gummistøvler til grøn omstilling

Hun er vokset op hos en mælkeproducent på Mors og taler passioneret om danske fødevarer, vandkantsdanmark og den grønne omstilling. Mød landbrugsansvarlig i Nykredit Lene Gade Hovmøller.

Artikel Landbrug
4 min

Kommune og landmænd går sammen om CO2-indsats

Favrskov Kommune og Landboforeningen Kronjylland vil sammen med 30 landmænd bruge ESGreen Tool til at vise, hvor der bør sættes ind.