*c-questionc question887625C2-7BF1-4000-B4A3-B26DC9267EA1@3x2F9E87B5-5CC3-4957-855A-0368FBC07B2C@1xGroup 13-Group 13-Group 13+Group 13+c-questionflag-enStroke 1Stroke 1
Artikel Landbrug | 4 min

Lige nu skal du holde fokus på din likviditet

Mød Nykredit på Agromek til en snak om, hvordan du skaffer dig et passende likviditetsberedskab.

Nykredit

Likviditetsberedskab. Et langt, men også vigtigt ord i disse tider. Og helt sikkert noget, der vil blive talt om over kaffen og wienerbrødet på Nykredits Agromek-stand, forventer den ansvarlige for standen, Torben Lauridsen, landbrugsdirektør på Nykredits Landbrugscenter Nordjylland i Viborg.

- Jeg tror, at det er noget, der ligger de fleste landmænd på sinde i denne periode, hvor produktpriserne kører op og ned, og priserne på energi og gødning er steget kraftigt. Hvordan styrer jeg min virksomhed igennem denne storm? Den dialog er vi klar til at tage med gæsterne, fastslår han.

Hvor meget skal jeg have i beredskab?

Likviditetsberedskabet består af egen opsparing og af kreditfaciliteter. Er der overskudsmidler, bør de placeres relativt kortsigtet.

Torben Lauridsen og hans kolleger er forberedt på, at mange landmænd gerne vil høre om mulighederne for at forlænge eller forny deres aftale om afdragsfrihed. Og om en kursgevinst kan genbelånes og dermed bidrage til at styrke likviditetsberedskabet.

- De spørgsmål kan der ikke svares generelt på, fordi det kræver en dybere dialog med den enkelte landmand. Jeg kan ikke på forhånd slynge et tal ud og sige, at så meget bør du have i beredskab. Det kommer helt an på bedriften; køber du meget foder, eller producerer du selv? Har du mange specialprodukter osv.? Alt det skal vi rundt om, men det ligger fast, at med de mange usikkerhedsfaktorer, der er omkring os lige nu, skal du have et større likviditetsberedskab end i perioder med stabile priser, påpeger Torben Lauridsen.

Ikke bare produkt- og energipriser er steget; det gælder også renten. Det har fået en del landmænd til at skippe lån med fast rente for at gå til variabel rente og tage kursgevinsten. Det ser Torben Lauridsen, som en god måde for nogle landmænd at skaffe likviditet på, men forstærker også den finansielle risiko ved at øge andelen af lån med variabel rente.

Hvor hurtigt tjener investeringen sig hjem

- Budgetplanlægning for 2023 bliver nok også et varmt emne på vores stand. Trods alt er der driftsgrene og landmænd, som kører med overskud og gerne vil bruge noget af det på investeringer i bedriften. Så længe der er styr på likviditeten, er det helt fint også at investere, siger Torben Lauridsen og fortsætter:

- Især hvis det handler om at rationalisere driften og måske etablere eller udbygge sin egen energiforsyning, giver det god mening at investere.

Mælkeproducenterne bør have med i tankerne, at som følge af Kvægloven kommer der nye staldkrav, blandt andet om sygebokse og kælvningsbokse i 2024.

Også løsninger til private investeringer

Normalt er investeringer et stort samtaleemne på Nykredits stand på Agromek, men Torben Lauridsen forventer altså et andet fokus i år. Der er blevet længere mellem landmænd med store investeringsplaner. I stedet ser flere på, hvordan de kan optimere deres drift, energiforsyning og økonomi i øvrigt .

- Det glæder vi os til at få en konstruktiv dialog med landmændene om. Nykredit er jo en bredt sammensat forretning, så vi kan også hjælpe og rådgive, hvis landmanden vil tale privatøkonomi – om det nu er aktier eller sommerhus, der skal investeres i. Eller hvis privatbilen skal skiftes ud med en mere energivenlig, hvor vi blandt andet kan tilbyde grøn leasing, slutter Torben Lauridsen.

Relaterede Artikler

Artikel Landbrug
18. december, 2023

Nykredit vil hjælpe landbrugskunder i gang med klimahandlingsplaner og ESG-rapporter

Dansk landbrug er i fuld gang med klimatiltag, men der vil i de kommende år blive stillet flere krav til landbrugere om at dokumentere effekten af grønne initiativer. Derfor vil Nykredit nu med to nye tiltag hjælpe flere kunder i gang med klimahandlingsplaner og ESG-rapporter. Det skal sikre, at de er på forkant med fremtidige regler på området.
Artikel Landbrug
20. marts, 2023

Kommune og landmænd går sammen om CO2-indsats

Favrskov Kommune og Landboforeningen Kronjylland vil sammen med 30 landmænd bruge ESGreen Tool til at vise, hvor der bør sættes ind.
Artikel Landbrug
22. november, 2022

Agromek-stand er ladet med grønne tilbud

Du kan møde rådgivere fra Nykredit til en snak om attraktiv leasing af udstyr og privatbil, skovtilplantning og fritagelse for gebyr, hvis du tager jord ud af driften.