Netbankforsikring for erhvervskunder

Har du en aftale om MitNykredit Erhverv (netbank), er du nu automatisk dækket med op til 4 mio. kr., hvis der sker indbrud i din virksomheds netbank.

Mand med mobil på togstation

Generelt er netbank-systemer meget sikre, men i få tilfælde er det alligevel lykkedes ubudne gæster at få adgang – og det kan blive dyrt for din virksomhed.

Som erhvervskunde i Nykredit er du fremover automatisk dækket med op til 4 mio. kr., hvis der sker indbrud i virksomhedens netbank. Det kræver blot, at du har indgået en aftale om MitNykredit Erhverv på dit CVR-nr. Forsikringen er udarbejdet i samarbejde med Codan Forsikring, og din selvrisiko er på 0 kr. pr. skade.

En netbankforsikring dækker det direkte tab af penge på virksomhedens egne bankkonti i Nykredit, samt koncernrelaterede selskabers konti der er fuldmagt til via MitNykredit Erhverv, når en tredjemand får uretmæssig adgang. Det gælder både hævning af indestående på virksomhedens konti og træk på virksomhedens kassekreditter.

Kontakt

Hvis du vil høre nærmere om forsikringen, kan du kontakte din rådgiver eller ringe til Codans erhvervscenter på 33 55 32 22.