NemKonto til erhverv

Alle udbetalinger fra det offentlige (fx tilbagebetaling af moms) skal automatisk indbetales på en konto i din bank. Den konto, du vælger indbetalingerne skal foretages på, kaldes en NemKonto.

Fordele ved NemKonto

  • Der bliver færre fejludbetalinger.
  • Indbetalingerne sker direkte på NemKontoen.

Du kan bruge alle almindelige indlån som NemKonto. 

Tilmelding af NemKonto

Du kan tilmelde din konto som NemKonto ved at udfylde og indsende blanketten, som du kan downloade nedenfor.

Download blanket.

Læs mere på nemkonto.dk