Korte realkreditobligationer

Nykredit er Danmarks største udbyder af realkreditobligationer.

Realkreditobligationer er et værdipapir, der er udstedt med pant i fast ejendom. Danske realkreditobligationer udstedes af realkreditinstitutter og handles på en fondsbørs.

Som investor køber du realkreditobligationer af Nykredit, som derefter låner pengene ud til låntagere med fast ejendom.  Til gengæld modtager du en rente. Korte obligationer har i modsætning til lange realkreditobligationer en løbetid på under 5 år.

Kom godt videre

Privat Portefølje

Har du en investeringsformue på mere end 2 mio. kr. bør du overveje at få en porteføljeaftale med Privat Portefølje.

Værdipapirhandel

Du kan handle værdipapirer via netbanken MitNykredit eller - ved større beløb - via Nykredit Markets.

Investér formuen

Når virksomhedens formue skal investeres, skal du blandt andet overveje din risikovillighed, dine forventninger til afkast og din tidshorisont.