Pernille Fabricius: ”Det at få en ESG-rating er at blåstemple noget, som virksomheden allerede gør”

NNIT brugte Nykredit som rådgiver i forbindelse med, at IT-virksomheden fik sin første ESG-rating. En proces, som lå i naturlig forlængelse af NNIT’s eksisterende arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed, men som kan åbne nye døre til investorer, långivning og kunder.

Det er ord, der går igen, når medarbejdere og ledelse i den danske IT-virksomhed NNIT beskriver de værdier, der kendetegner og gennemsyrer virksomheden.

NNIT udspringer nemlig af Novo Nordisk, men har opereret som en selvstændig virksomhed siden 2004. I 2015 blev NNIT børsnoteret på Nasdaq i København.

”NNIT er formet af et miljø med strenge regulatoriske krav, styr på processerne og med en stor bevidsthed om at gøre en forskel – ikke bare for medarbejdere og kunder, men for samfundet generelt,” fortæller Pernille Fabricius, der er finansdirektør i NNIT.

Derfor har det været helt nærliggende for IT-virksomheden – der hører hjemme i Søborg, men har lokationer og kontorer flere steder i Europa, Asien og USA – at få en ESG-rating.

”Det at få en ESG-rating er at blåstemple noget, som virksomheden allerede gør,” siger Pernille Fabricius.

Nykredit som ESG-rådgiver

En ESG-rating er et mål for, hvor ansvarlig en virksomhed er, baseret på tre kategorier: Miljø (Environment), sociale forhold (Social) og god selskabsledelse (Governance).

I forløbet har NNIT brugt Nykredit som rådgiver og sparringspartner, blandt andet i forhold til valg af fokuspunkter i ratingen, udarbejdelse af ESG-målsætninger og endeligt valg af ratingbureau. Her faldt valget på Sustainalytics, der er et af verdens førende ESG-ratingbureauer.

Resultatet af indsatsen landede i januar 2021, hvor NNIT fik sin ESG-rating. Den lød på 17.1, som placerer NNIT i kategorien ”low risk”.

”Det er en super god rating, vi fik, og det betyder, at vi nu kan fortælle både vores medarbejdere, kunder, leverandører og investorer, at vi er i top 10 i vores branche, når man ser på ESG-score,” siger Pernille Fabricius.

Grøn strøm og kvinder i ledelse

NNIT’s gode ESG-rating er baseret på en række faktorer og indsatser. Pernille Fabricius fremhæver eksempler på to af dem:

”Det ene er bæredygtig energi, hvor vi på vores to datacentre i Danmark og faktisk hele vores danske organisation kører på 100 pct. grøn strøm. Og globalt kører vi på 95 pct. grøn strøm. Det er noget, vi er meget stolte af.”

”For det andet er der vores fokus på kvinder i tech og på kønsfordelingen i virksomheden og i IT-branchen generelt. 32 pct. af NNIT’s medarbejderstab er kvinder, sammenlignet med 25 pct. i branchen som helhed. Og vi har mange initiativer, som vi har ført ud i livet for at få flere kvindelige ledere og for at få flere kvinder ind i branchen generelt,” nævner Pernille Fabricius.

Grønne aktier og grøn finansiering

Konkret forventer Pernille Fabricius, at NNIT kan få gavn af ratingen på flere måder.

Både i forhold til at skabe interesse blandt investorer om NNIT-aktien og blive en del af det bæredygtige aktieindeks, til at få adgang til grøn finansiering samt i rekrutteringen af nye medarbejdere.

”Og sidst, men ikke mindst, der, hvor vi tjener vores penge, nemlig i forhold til kunder. Der kan vi nu gå ind og kæmpe med om kunder, hvor vi ellers ikke ville have haft adgang til en budproces,” siger Pernille Fabricius.

Relaterede Artikler

Erhverv | 2 min

Hvem skal hædres med Nykredits Klima- og Bæredygtighedspris 2022?

1. juni uddeles Klima- og Bæredygtighedsprisen indstiftet af Landbrug & Fødevarer, Forenet Kredit og Nykredit. Hvis du kender en landmand, du synes fortjener prisen, har du nu mulighed for at indstille vedkommende. Ud over æren følger der en pengepræmie på 50.000 kr. med.
Erhverv | 3 min

Rebæl er kommet i gang med at rapportere på bæredygtighed: ”Det hjælper os på vores eksportrejse”

Drikkevareproducenten Rebæl er kommet i gang med at rapportere på bæredygtighed og CO2-aftryk, og det er ikke mindst for at kunne begå sig i den internationale konkurrence.
Erhverv | 4 min

Den klimavenlige ko er på vej

Gennem avlsarbejde kan man opnå stor reduktion af metan-udslip, er det klare budskab fra avlsselskabet VikingDanmark.