Erhvervsupdate: Usikkerheden fylder stadig meget

Med gode nøgletal og en aflysning af energikrisen kom dansk erhvervsliv godt fra start i 2023. Men cheføkonom i Nykredit, Palle Sørensen, vurderer, at flere elementer fortsat skaber usikkerhed for danske virksomheder.

Inflationen er nede på 7,6 procent og har været på tilbagetog de seneste tre måneder efter den ramte 10,1 procent i oktober. Samtidig er energikrisen så godt som aflyst, hvilket også har fået risikoen for recession til at falde markant. Alligevel fylder usikkerheden fortsat meget i dansk erhvervsliv

Sådan lyder vurderingen fra cheføkonom i Nykredit, Palle Sørensen.

På den ene side er året begyndt med et væld af gode nøgletal, der peger væk fra den recession, som mange havde frygtet på baggrund af energikrisen. Men desværre er der også en del, der peger i den anden retning,” siger han.

Markant uro i banksystemet

Det er blandt andet nogle urolige uger i banksystemet, der signalerer større usikkerhed. Uroen er opstået, efter den amerikanske Silicon Valley Bank kollapsede den 10. marts, efterfulgt af Signature Bank.

Siden har usikkerheden bredt sig til Europa, hvor Schweiz’ næststørste bank Credit Suisse kom i vanskeligheder. Den er efterfølgende blevet opkøbt Union Bank of Switzerland (UBS) for 2 milliarder dollars.

Hvis uroen – mod forventning – spreder sig mere bredt i det finansielle system, kan det have konsekvenser for økonomien, der i så fald vil stå overfor en mere brat opbremsning,” siger Palle Sørensen.

Uroen har også indflydelse på centralbankernes ageren.

Hvor vi tidligere forventede, at renterne skulle noget længere op, ser vi nu, at markedet begynder at tro, at centralbankerne måske er ved at være færdige med at hæve renterne,” siger han.

Han understreger, at hvis uroen på de finansielle markeder forsvinder, er inflationen stadig alt for høj – og så skal renterne formentlig endnu højere op. Det vil gøre det dyrere at være virksomhed, da renten på lån til for eksempel bygninger stiger. Derudover vil højere renter også gøre det dyrere at finansiere nye projekter og tiltag.

"Hvis uroen – mod forventning – spreder sig mere bredt i det finansielle system, kan det have konsekvenser for økonomien, der i så fald vil stå overfor en mere brat opbremsning"

Palle Sørensen, cheføkonom i Nykredit

Højere lønomkostninger de kommende år

Også overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked spiller en stor rolle for danske virksomheder. Forhandlingerne har fundet sted i en tid med høj inflation, stigende leveomkostninger og udhuling af reallønnen, og det har resulteret i lønstigninger.

Vi regner med at lønstigningstakten kan blive helt op mod 6 procent de kommende to år i det private erhvervsliv,” siger han.

Tallet afspejler, udover det lønpres overenskomsterne giver, en relativt markant lønglidning – altså lønstigning som ligger ud over overenskomstforhøjelserne.

Geopolitisk uro udfordrer eksportvirksomheder

For de danske eksportvirksomheder, er det den geopolitiske uro, der spiller den største rolle. Ruslands invasion af Ukraine i starten af 2022 fylder således fortsat meget blandt de danske eksportører, og frygten er i øjeblikket, at Kinas linje i forhold til krigen kan føre til nye sanktioner.

Det kan betyde, at samhandlen bliver mindre, og det er noget, som skaber bekymring blandt de eksporterende virksomheder,” siger Palle Sørensen.

I januar faldt den samlede danske eksport af varer og tjenester med 5,6 pct. til 150 milliarder kroner. I samme måned sidste år hed tallet 140 milliarder.

Palle Sørensen peger dog på, at den globale økonomi - trods den geopolitiske uro – ser ud til at klare sig bedre, end man tidligere ventede, hvilket er godt nyt for danske eksportvirksomheder.

Hold dig opdateret med Nykredit Erhvervsnyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, Nykredit ErhvervsNyt, og få løbende aktuelle nyheder, videoer og podcasts om, hvad der sker på markederne, og hvordan det kan påvirke din og din virksomheds økonomi.

Palle Sørensen

Palle Sørensen

Cheføkonom i Nykredit

Beskriver og definerer de store linjer i dansk økonomi. Nykredits cheføkonom er en aktiv stemme i samfundsdebatten ligesom cheføkonomen forholder sig til politiske rammebetingelser.

Relaterede Artikler

Erhverv | 3 min

Nyt tilbud til andelsboligforeninger

Nykredit har i samarbejde med NRGi lavet et nyt tilbud til andelsboligforeninger, der ønsker at reducere deres energiforbrug. Foreningerne kan få rabat på drift- og vedligeholdelsesplaner og på samme tid få energimærket bygningerne.
Erhverv | 2 min

Nykredits erhvervskunder er de mest tilfredse

Nykredit går frem i dette års tilfredshedsmåling blandt erhvervskunderne og indtager nu førstepladsen i branchen. Det viser ny måling fra EPSI Rating.
Erhverv | 6 min

Miralix: ESG-rapportering er en konkurrencefordel

Softwarevirksomheden Miralix er begyndt systematisk at rapportere på ESG-arbejdet, og det giver dem en klar konkurrencefordel. Er du ikke allerede med på vognen med ESG-rapportering, skal du overveje at komme i gang, og her får du tre gode råd til, hvordan du griber det an.