Individuel investeringsaftale

En individuel fleksibel investeringsaftale, tager udgangspunkt i, at du selv træffer dine investeringsbeslutninger med udgangspunkt i Nykredits anbefalinger og i tæt samarbejde med din investeringsrådgiver.

Inden for Nykredits særlige kompetenceområder stiller vi følgende investeringsmuligheder til rådighed for dig:

  • Adgang til Nykredits unikke investeringsmodel
  • Et nøje udvalgt univers af investeringsforeninger
  • En række inspirationsporteføljer af udvalgte aktier og obligationer
  • Løbende mulighed for investering i alternative investeringsprodukter

Aktivklasse

En aktivklasse er en bestemt type eller gruppe af obligationer eller aktier, f.eks. korte danske obligationer, amerikanske aktier eller teknologiaktier.

Personlig rådgivning 

Du får tilknyttet en personlig rådgiver, som er specialist i investeringsrådgivning. Ved ændringer i Nykredits anbefalinger kontakter vi dig, og du vurderer, hvilke omlægninger du vil foretage. Du har mulighed for at vælge at modtage afkastrapporter, og minimum en gang om året bliver du inviteret til et statusmøde

Udnyt vores investeringsmodel

Nykredit anvender ved sammensætning af porteføljer en nobelprisbelønnet investeringsmodel, der kort fortalt går ud på at sprede investeringerne på forskellige typer af aktier og obligationer, så der opnås det optimale forhold mellem afkast og risiko. Senest har Nykredit udviklet modellen til også at tage højde for de seneste perioder med ekstrem risiko.

På baggrund af dybdegående analyser har vi kogt det globale investeringsunivers ned til 12 aktivklasser. Disse aktivklasser optimerer forholdet mellem afkast, risiko og omkostninger. 

Du bestemmer selv, hvor mange aktivklasser du ønsker at investere i. Jo flere aktivklasser du benytter, jo større risikospredning kan du opnå, og jo mere robust vil din portefølje være mod udsving i værdien.

Udnyt vores uvildige valg af kapitalforvaltere 

I de 12 aktivklasser har du mulighed for at vælge blandt flere investeringsforeningsafdelinger. Disse afdelinger er udvalgt uvildigt og med stor omhu. Nykredit foretager både en kvantitativ og kvalitativ vurdering af de enkelte kapitalforvalteres resultater. Den kvantitative vurdering fokuserer på afkast, risiko, investeringsstrategi og omkostninger, mens den kvalitative vurdering gennem individuelle møder sætter fokus på kapitalforvalterens investeringsteam og beslutningsprocesser. Ud fra en samlet vurdering vælger Nykredit til hver enkelt aktivklasse op til tre kapitalforvaltere. Nykredit følger løbende op på, om kapitalforvalternes resultater lever op til forventningerne og udskifter dem, såfremt de ikke lever op til kravene. Den uvildige tilgang til investering betyder, at Nykredits egen investeringsforening er underlagt samme grundige analyseproces som andre kapitalforvaltere.

Anvend Nykredits inspirationsporteføljer

Du har mulighed for at sætte større individuelt præg på din portefølje og gøre den mere fokuseret inden for fire aktivklasser, hvor Nykredit har særlige kompetencer. I aktivklasserne korte og lange danske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer og danske aktier stiller vi inspirationsporteføljer til rådighed for dig, så du ud fra et overskueligt udvalg af aktier og obligationer kan sammensætte din personlige portefølje. Dermed sætter du større fokus på det absolutte afkast. Større porteføljefokus medfører som en naturlig konsekvens, at du må acceptere en større risiko for udsving i porteføljens kursværdi.

Alternative investeringsmuligheder

Med Individuel Investeringsaftale får du løbende mulighed for at deltage i alternative investeringer – eksempelvis aktieindekserede obligationer, investeringsforeningsafdelinger med et smalt fokus eller valutaeksponering gennem en struktureret obligation. I hvert tilfælde vil du i samarbejde med din investeringsrådgiver afdække om produktet passer ind i din portefølje og med din risikoprofil.

Kom godt videre

Investeringsrådgivning i Markets

I Nykredit lægger vi stor vægt på at yde seriøs og professionel rådgivning til vores kunder.

Investér formuen

Når virksomhedens formue skal investeres, skal du blandt andet overveje din risikovillighed, dine forventninger til afkast og din tidshorisont.

Placeringsguiden

Har virksomheden overskudslikviditet? I Nykredit er der mange muligheder for en effektiv placering af midlerne, både på kort og på længere sigt.