Fem gode råd, når du skal videregive eller sælge din virksomhed

Vi har samlet fem gode råd til dig, som overvejer at videregive din virksomhed til næste generation eller gerne vil sælge.

1. Vær på forkant

En god exit-proces tager typisk 3-7 år – og kræver en del planlægning, hvis du vil have mest muligt efter skat. Se bl.a. på din virksomhedsstruktur: Skal den sælges fra, og hvordan beskattes du af provenuet? Udbytteskatten kan fx være mere lempelig end din topskat.

Sørg også for at planlægge din opsparing, så den er spredt mellem pension, friværdi, selskab og frie midler. Så kan du bedre planlægge udbetalingerne.

Start i tide og i det små, for så er det til at overskue. Vi er gerne din rådgiver og sparringspartner, både i den indledende fase og undervejs i processen.

2. Inddrag specialister tidligt i strategi og plan

De færreste tager sig tid til at drøfte strategi og plan for overdragelse. Men det kan betale sig at være i god tid, for du får ofte en bedre løsning og en højere pris.

Hvis du har en køber, så del dine tanker i god tid. Og tal gerne med din advokat om den bedste eksekvering af overdragelsesprocessen.

Har du ikke en køber, så overvej i god tid en mægler – gerne branchespecifik. Det kan sikre dig bedste match og pris. Og få afklaret, hvad der gør virksomheden attraktiv for potentielle købere, så du kan lægge en plan og nå derhen.

Inddrag også i god tid os som bank og en advokat som supplement til din revisor. Det tager tid at få en planlagt opsparing på plads.

En planlagt løsning – fx med et holdingselskab eller flere opsparingsmiljøer – kan være din bedste investering i fremtiden. Tag en snak med os i Nykredit, med din advokat og med din revisor så tidligt som muligt i forløbet.

3. Planlæg hele din økonomi

Desværre ser mange først på privatøkonomien efter exit. Men hvis du vil have de mest optimale løsninger, skal du gøre dig selv den tjeneste også at planlægge din fremtidige privatøkonomi inden exit.

Noget af det, vi taler med dig om, er: Hvad har du reelt brug for? Er der det rigtige match mellem gæld og opsparing i forhold til dit nye liv? Har du nogen ønsker og/eller nogen mennesker, som skal tilgodeses, fx ifm. virksomhedssalget og i forhold til arv og testamente?

4. Finansiering: Gør det lettere for køber

Sørg for, at din opsparing og drift er adskilt. Så får du bedre mulighed for at sælge driften fra, og du kan nemmere planlægge din økonomi og en evt. overdragelse af (dele af) formuen til næste generation.

Overvej også placering af store aktiver, der skal finansieres ifm. overdragelsen. Vi rådgiver dig gerne om, hvordan du gør det så let og fordelagtigt som muligt for dig selv og en kommende køber.

5. Exit: Gør det lettere for køber at træde i dit sted

Sørg for, at processer og strategi er godt beskrevet. Det letter overdragelsen og kan også forhøje din pris. Du er sikker på at komme systematisk hele vejen rundt, når du bruger en model som Business Model Canvas . Se mere om den [her ] – og ring gerne til os for at høre mere.

Overdrag ansvar til medarbejderne, så køber er lettet mest muligt. Og husk at ajourføre dine egne kompetencer ud fra, hvad du evt. drømmer om i dit nye arbejdsliv.