Forsikringer erhverv

Få overblik over vores forskellige forsikringer til erhvervskunder.

Ansvarsforsikring

En erhvervsansvarsforsikring fra Erhvervssikring beskytter jer og giver jer økonomisk tryghed, hvis din virksomhed eller dine medarbejdere er erstatningsansvarlig for skader forvoldt på andre mennesker og deres ejendele.

Løsøreforsikring

En løsøreforsikring fra Erhvervssikring giver økonomisk tryghed, når driftsudstyr skal erstattes efter fx brand, vandskader eller indbrud.

Sygedrifttabforsikring

En sygedriftstabsforsikring fra Erhvervssikring dækker de omkostninger, som hverken sygedagpenge eller ulykkesforsikringen dækker.

Arbejdsskadeforsikring

En arbejdsskadeforsikring fra Erhvervssikring sikrer virksomheden og medarbejderne, hvis de kommer til skade på arbejdet.

Motorforsikring

Hos Erhvervssikring har du mulighed for at tegne forsikringer, der giver økonomisk tryghed, når virksomhedens biler skades eller forårsager skader.

Drifttabsforsikring

En driftstabsforsikring fra Erhvervssikring giver økonomisk tryghed, når driften udfordres af en dækningsberettiget skade.

Transportforsikring

En transportforsikring fra Erhvervssikring dækker udgifterne til nyanskaffelse af fx eget værktøj og reservedele ved uheld eller indbrud i bilen.