Forudsætninger for vækst

Skal din virksomhed vækste? Læs, hvor du skal lægge din energi for at udvikle din virksomhed.

Forudsætningen for vækst og positiv udvikling i små og mellemstore virksomheder bygger på en kombination af tre hovedelementer:

  • En konkret og fokuseret forretningsmodel.
  • En leder og organisation, som støtter op om forretningsmodellen.
  • Et overblik over, hvor og hvordan positive pengestrømme skabes i virksomheden.

43 % af ejerlederne har ikke ajourført forretningsplanen det seneste år.

Forstå pengestrømmene og skab værdi

Virksomhedens pengestrømme indgår som et af elementerne i forretningsmodellen. De fremtidige pengestrømme er omdrejningspunktet for vækst og virksomhedens værdi. Værdien er positiv, hvis der kommer flere penge i kassen, end der går ud. Det lyder enkelt, men forskning viser, at det ikke er så enkelt i praksis; Måske fordi, der er mange håndtag, der kan justeres, men ikke alle er klar over, hvilke håndtag der øger værditilførslen og væksten. 

Ved manglende forståelse for at skabe positive pengestrømme Ved en stærk forståelse for at skabe positive pengestrømme
Sker valget af nye veje på baggrund af tro, håb og blindflyvning. Vælger man nye veje, der kan skabe øget værdi.
Kan man komme til at kæmpe for længe med håbløse, ikke-værdiskabende initiativer. Får man prioriteret rigtigt mellem de mulige strategiske initiativer. 
Kan man være så bjergtagede af mulighederne, at man bruger mange ressourcer – ikke mindst egen tid – på ideer, der ikke har gang på jorden. Spildes der ikke tid og ressourcer på ideer, initiativer og investeringer, der ikke skaber værdi på længere sigt.
Fokuserer man på at arbejde med muligheder uden at forstå de bagvedliggende pengestrømme. Dermed får man ikke udnyttet det afledte potentiale for at skabe værdi. Udnyttes de eksisterende ressourcer bedst muligt og arbejdskapital bindes ikke unødigt i virksomheden.
Formår man ikke at få sin organisation til at forstå de pengestrømme, der ligger bagved virksomhedens aktiviteter. Dermed tabes pengestrømmene på gulvet i hverdagen.

Kan man bruge sin organisation til at være på forkant med udviklingen, indtage nicher i markedet og dermed skabe betydelige værdier gennem gode marginer på nye aktiviteter.

Kender man værdien af nye samarbejdspartnere.

kom godt videre

Fokus på forretningsmiljøet fremtidssikrer din forretning

Nye trends og tendenser, branchekræfter, markedskræfter, makroøkonomiske kræfter og et konstant fokus på pris sætter din forretning under pres. Har du et stærkt fokus på forretningsmiljøet, kan det fremtidssikre din forretning.

Har du en plan for din virksomheds fremtid?

Det kan være svært at lave en enkelt og overskuelig forretningsmodel. Der er mange ting at tage hensyn til, og mange er usikre på, hvordan de griber processen an.

Webinar om forretningsmodel

Se eller gense webinaret fra 31. maj 2017, hvor Nykredit sammen med Nils Wegener fra 360o Sprint gennemgår en enkel og sikker vej til at skabe mere værdi i din virksomhed.