Garantityper

Her får du et overblik over nogle af de mest almindelige garantityper.

Kvinde viser noget i et dokument

Rådgivning

Der findes et utal af garantitekster verden over – lige fra standardiserede tekster til individuelle eller meget omfattende tekster med diverse formulereringer taget fra kontrakten – og garantityper der er særegne i forskellige lande, fx den Tyske Bürgschaft. Det kræver ofte ekspertviden at kunne afgøre om en garanti reelt er på anfordring eller om den indeholder formuleringer eller klausuler som kan være til hinder for et træk og betaling under garantien. Vi anbefaler at du tager os med på råd inden kontrakten/aftalen forhandles.

Her får du et overblik over nogle af de mest almindelige garantityper og et link til Nykredits standardtekst på anfordring og på vilkår for hver type.

Tilbudsgaranti (Bid Bond/Tender Bond)

Tilbudsgarantien udgør typisk mellem 5-10 % af kontraktsummen, og garantien sikrer køber en erstatning, hvis sælger ikke overholder sine forpligtelser som tilbudsgiver under en licitation.

At sælger skal stille en tilbudsgaranti er som regel en betingelse for, at sælgers tilbud overhovedet kan komme i betragtning.

 

Se eksempel på tilbudsgaranti - anfordring. 
Se eksempel på tilbudsgaranti - betinget.

Forudbetalingsgaranti (Advance Payment Bond)

Forudbetalingssgarantien udgør typisk 10-40 % af kontraktsummen og sikrer køber tilbagebetaling af det betalte forskud, hvis sælger ikke overholder sine kontraktlige forpligtelser.

 

Se eksempel på forudbetalingsgaranti - anfordring. 
Se eksempel på forudbetalingsgaranti - betinget.

Arbejds- eller leverancegaranti (Performance Bond)

Arbejds- eller leverancegarantien udgør typisk 10-20 % af kontraktens værdi,og sikrer køber en erstatning, hvis sælger ikke opfylder sine kontraktlige forpligtelser. Det kan f.eks. dreje sig om leveringsforpligtelser eller funktionsmæssige forpligtelser ved varen.

 

Se eksempel på arbejds- eller leverancegaranti - anfordring. 
Se eksempel på arbejds- eller leverancegaranti - betinget.

Betalingsgaranti (Payment Guarantee)

Betalingsgarantien sikrer sælgeren betaling af det aftalte beløb, hvis køber ikke overholder sine betalingsforpligtelser.

 

Se eksempel på betalingsgaranti - anfordring.
Se eksempel på betalingsgaranti - betinget.

Tilbageholdelsesgaranti (Retention Guarantee)

Ved levering af f.eks fabriksanlæg eller maskiner aftaler man ofte, at køber kan tilbageholde 5-10 % afkontraktbeløbet i en garantiperiode på f.eks.12 måneder efter, at anlægget eller maskinen er sat i drift.

Sælger kan få den fulde kontraktsum udbetalt inden udløb af garantiperioden mod at stille en tilbageholdelsesgaranti, der dækker det beløb, der ellers ville være tilbageholdt.

 

Se eksempel på tilbageholdelsesgaranti - anfordring. 
Se eksempel på tilbageholdelsesgaranti - betinget.

Nyttige links

Remburs

Rembursen er en af de sikreste betalingsformer i international handel.

Garantier

Ved internationale handler kan der stilles en bankgaranti som sikkerhed for erstatning i tilfælde af brud på kontrakten.

Log på Nykredits Trade Finance System