Fem gode råd om vækst

Her får du fem råd, som kan være en hjælp, når du vil skabe vækst i din virksomhed.

1. Udarbejd eller tilpas forretningsplanen

Det er vigtigt, at din forretningsplan er opdateret, når du skal beslutte, hvordan du vil udvikle din virksomhed – ikke mindst i forhold til at søge investorer og/eller låne penge. Se mere om de overvejelser, du skal gøre dig, her.

2. Hold øje med dine konkurrenterne

Kender du dine vigtigste konkurrenter? Hvem er de? Hvor stærke er de, og hvordan er de positioneret i forhold til din virksomhed? Brug evt. Business Model Canvas som konkurrentanalyse-værktøj.

3. Vurdér kapitalbehovet

At vækste kræver kapital – og ofte mere, end der er i virksomheden. Tag derfor stilling til, hvordan du vil finansiere væksten. Der er mange veje til at skaffe kapital, fx egenfinansiering, investorer, fonde, lån, kreditter eller leasing. Se, hvilke løsninger vi tilbyder her.

4. Differentiering er alfa og omega

Kan du det samme som dine konkurrenter? Så er prisen næsten det eneste, du kan skrue på for at vækste. Find ud af, hvilken værdi dit produkt giver dine kunder, fx tre konkrete udbytter. Og hvorfor konkurrenternes kunder bør vælge dit produkt. Bliv skarp på dine kundetilbud ved at bruge Value Proposition Canvas-lærredet, som du kan læse om her.

5. Alliér dig med professionelle

Det er vigtigt at have et stærkt hold omkring sig, når man skal erobre nye kunder og markeder. Hverdagen er typisk spækket med driftsopgaver, som gør det svært at løfte sig ”op i helikopteren” og tænke strategisk. Derfor kan en professionel bestyrelse eller et Advisory Board være den sparringspartner, du har brug for.