Oversigt over tredjelande, hvortil vi overfører personoplysninger

Canada, Filippinerne, Indien, Ukraine og USA.

Vi anvender standardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen eller Datatilsynet. Dette sikrer, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med dine data. Du kan få en kopi af disse standardkontrakter ved at rette henvendelse til os.